Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2011

För lite sömn kan leda till fetma

Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med internationella kollegor sett att för lite sömn kan få kroppen att minska energiförbrukningen samtidigt som den lagrar extra mycket näring. I långa loppet kan detta leda till fetma. Forskningsresultaten har nyligen publicerats i American Journal of Clinical Nutrition.

Inom forskningen om sjukdomar är det tidigare känt att det finns ett samband mellan sömnbrist och fetma. Det har dock inte funnits lika mycket kunskap om de endokrinologiska mekanismerna – mekanismer som är kopplade till hormoner.

I studien undersöktes unga män vid två olika tillfällen. Den första gången fick de sova en hel natt (åtta timmar) och den andra gången fick de vara vakna i ett helt dygn. Efter det sömnlösa dygnet visade männen en minskad basal energiförbrukning, det vill säga en minskad förbrukning av den energi som behövs för att underhålla kroppens vitala funktioner. De uppvisade också en hög lagring av näringsämnen i kroppens energiförråd. I förlängningen leder detta till att kroppens vikt ökar.

Forskarna märkte dessutom att försökspersonerna hade höga ghrelinnivåer efter sömnbrist. Ghrelin är ett hormon som huvudsakligen produceras i magen. Det finns bevis för att detta hormon ökar födointaget och minskar energiförbrukningen hos människor.

– Detta kan vara en endokrinologisk mekanism som delvis förklarar varför människor med dåliga sömnvanor har högre risk att bli överviktiga och utveckla fetma. Fetma är starkt associerat med sjukdomar som typ-2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Därför är det så viktigt med bra sovvanor, säger Christian Benedict, forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

För mer information, kontakta Christian Benedict, tel: 018-471 4136, e-post: christian.benedict@neuro.uu.se

Läs artikeln i American Journal of Clinical Nutrition [Ref 1].

Acute sleep deprivation reduces energy expenditure in healthy men, Christian Benedict, Manfred Hallschmid, Arne Lassen, Christin Mahnke, Bernd Schultes, Helgi Birgir Schiöth, Jan Born, and Tanja Lange, Am J Clin Nutr June 2011 ajcn.006460; First published online April 6, 2011. doi:10.3945/ajcn.110.006460
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera