Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 januari 2011

Nytt samband mellan koagulation och cancer

Cancerpatienter drabbas ofta av blodpropp och det är känt att tumörer kan aktivera blodets förmåga att koagulera. Nu visar Uppsalaforskare även på ett motsatt samband. Möss som saknar det kroppsegna proteinet HRG, vilket leder till förhöjd levringsförmåga, har kraftigt ökad tumörtillväxt. Studien presenteras idag i tidskriften PLoS One.

–    Studien bidrar med ny kunskap om orsakssambandet mellan koagulation och cancer och kan i förlängningen vara viktig för hur patienter med koagulationsstörning behandlas, säger docent Anna-Karin Olsson, som lett studien.

I den aktuella studien har forskarna använt sig av en musmodell där tumörutvecklingen liknar den hos människan. Tumören genomgår till exempel olika stadier innan den blir elakartad, varav ett utgörs av ökad blodkärlstillväxt. Modellmössen saknar det kroppsegna proteinet HRG (histidinrikt glykoprotein), vilket innebär att de har en tydligt förhöjd blodkärlstillväxt. Forskarna visar nu att dessa möss får tre gånger så stora tumörer som djur som har kvar sin HRG-gen.

–    Tidigare studier har visat att behandling med HRG-protein minskar tumörtillväxt via effekter på dess blodkärl, men de data vi nu presenterar bevisar att HRG fungerar som en kroppsegen hämmare av tumörtillväxt.

Möss som saknar HRG har också en förhöjd aktivering av trombocyter – en typ av blodceller som är viktiga för att förhindra blödning vid skada. När vi behandlade mössen med en antikropp som blockerar aktivering av trombocyter, kunde också den förhöjda blodkärlstillväxten, och därmed den ökade tumörtillväxten, stoppas. Vid vilken tidpunkt behandlingen påbörjades var dock viktig. Effekten kunde endast ses om behandlingen påbörjades innan stadiet med ökad kärltillväxt inträtt. Om behandlingen sattes in senare, syntes ingen bromsande effekt på tumörtillväxten.

–    Detta fynd visar att de överaktiva trombocyterna verkar genom att stimulera blodkärlstillväxt i tidiga stadier av tumörutvecklingen, säger Anna-Karin Olsson.

HRG verkar alltså som en kroppsegen hämmare av blodkärlsnybildning och tumörtillväxt genom att reglera trombocytaktiviteten. Teoretiskt skulle HRG kunna utvecklas till ett cancerläkemedel, men i praktiken försvåras detta genom att HRG redan finns i höga koncentrationer i blodet. För att ha en terapeutisk effekt skulle stora mängder högkvalitativt HRG protein krävas – till en mycket hög kostnad.

–    Genom att istället skaffa så mycket kunskap som möjligt om verkningsmekanismer hos kroppsegna proteiner, som t ex HRG, ökar vi våra möjligheter att designa bättre cancerläkemedel. Vi går nu vidare genom att undersöka vilka mekanismer HRG använder sig av för att reglera trombocyternas aktivitet, säger Anna-Karin Olsson.

Lär artikeln på PLos Ones hemsida [Ref 1].

För mer information, kontakta Anna-Karin Olsson, mobil: 0730-573013 , eller anna-karin.olsson@imbim.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera