Artikel från Linköpings universitet
13 december 2010

Signalämne möjligt mål för behandling av svår cancer

Ett vanligt förekommande signalämne i kroppen kan vara ett möjligt mål för behandling av cancer i bukspottkörteln, en av de mest dödliga cancerformerna. Det visar en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet.

Endast en av 20 patienter som drabbas av cancer i bukspottkörteln förväntas överleva i mer än fem år. De typiska symtomen kommer sent och sjukdomen framskrider snabbt. Några av de riskfaktorer som identifierats är tobaksrökning, fetma och typ 2 diabetes.

Forskningen har hittills siktat in sig på tumörcellerna och de mekanismer de använder för att överleva och föröka sig. Men en tumör innehåller också normala kroppsceller – vid bukspottkörtelcancer kan så mycket som 70 procent bestå av i sig ofarliga bindvävsceller. Miljön i tumören skapas av samspelet mellan dessa celltyper. De cancerceller som är bäst på att utnyttja omgivningen för sin tillväxt fortlever och för sina egenskaper vidare. En sådan egenskap är att kunna manipulera bindvävsceller till att producera signalsubstanser och tillväxtfaktorer som gynnar tumören.

Doktoranden Vegard Tjomsland har studerat mekanismerna bakom denna kommunikation. Ett viktigt fynd var att tumörcellerna producerar signalämnet interleukin 1-alpha (IL-1a). Detta protein upptäcktes i 90 procent av de undersökta tumörerna, och var kopplat till dålig prognos hos patienterna.

Signalen via IL-1a sätter igång tillverkningen av substanser som behövs för nybildning och tillväxt av blodkärl, i sin tur en förutsättning för att tumören ska leva vidare och växa. Proteinet stimulerar också celldelning i tumören, bidrar till att lura kroppens immunförsvar och underlättar spridning av dottertumörer till andra delar av kroppen.

-När vi slår ut signaleringen kan tumörcellerna inte längre påverka bindvävscellerna lika effektivt, och således minskar förekomsten av flera faktorer som gynnar tumörtillväxten. IL-1a är därför en lovande kandidat att utforska vidare för framtida potentiella läkemedel, säger Vegard Tjomsland.

Avhandlingen Studies of the tumor microenvironment – local and systemic effects exerted by the cross-talk between tumor and stroma cells in pancreatic cancer läggs fram torsdag 16 december kl 9:00 i sal Linden, Campus US, Linköping. Opponent är professor Arne Östman, Karolinska institutet.

Abstract (engelska)
http://chaplin2.bibl.liu.se/liupubl/disp/disp2010/med1219s.pdf [Ref 1]

Kontakt:
Vegard Tjomsland, tel 010-1033871, vegard.tjomsland@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera