Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 november 2010

Ny upptäckt ökar kunskapen om immunförsvaret

Proteinet NFkB spelar en nyckelroll i kroppens immunförsvar eftersom det aktiveras snabbt vid en infektion och sätter i gång andra viktiga processer. Hazem Khalaf, som forskar i cellbiologi vid Örebro universitet, har detaljstuderat NFkB och hans resultat ger en ny bild av dess betydelse vid vissa sjukdomar, som exempelvis HIV.

NFkB kan enklast beskrivas som en samordnare, som reglerar kroppens reaktion på en infektion genom att kontrollera andra proteiner som har en roll i immunförsvaret. Ett av dessa är CXCL8, som tillhör gruppen kemokiner – en grupp små proteiner som under senare år blivit ett hett forskningsområde inom biomedicin eftersom de spelar en viktig roll vid många inflammatoriska sjukdomar.

CXCL8 har i uppgift att ”kalla in” olika typer av immunceller till det infekterade området så länge det behövs, men vid vissa sjukdomar, som HIV, förvärrar det patientens tillstånd. Eftersom HIV angriper immuncellerna belastas immunförsvaret mer och mer och blir allt sämre rustat för att möta andra infektioner.

– För att förhindra detta har man fokuserat på att blockera NFkB eftersom man ansett att det skulle minska aktiviteten hos CXCL8. Men min forskning visar att NFkB inte står för den huvudsakliga regleringen av CXCL8, vilket betyder att vi måste hitta andra strategier för att reglera immunsvaret hos HIV-patienter, säger Hazem Khalef, som presentar sina resultat i en doktorsavhandling i biologi.

Hazem Khalef har också undersökt hur NFkB påverkas av de läkemedelsrester som via avloppen sprids i naturen i allt högre koncentrationer. Hittills har halterna ansetts för låga för att påverka oss och andra levande organismer. Men studien visar att även låga koncentrationer av läkemedel kan påverka immunsystemet. Det gäller i första hand de många antiinflammatoriska mediciner som vi använder.
Kan störa fiskars könsutveckling

Eftersom NFkB inte bara är viktigt för immunsystemet, utan även har betydelse för fortplantningen, har Hazem Khalaf undersökt om de läkemedel som påverkar proteinet kan störa könsutvecklingen hos fiskar.

– Studierna på zebrafisk visar att NFkB spelar en central roll i ett komplext system som styr vilket kön fisken får. En aktivering av NFkB leder till att könsutvecklingen till hanar påverkas.

Det skulle kunna innebära att de läkemedel som påverkar NFkB och som kommer ut i miljön, också kan påverka vilket kön fiskarna får och därmed utgöra ett hot mot fiskbestånden i många vatten.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Hazem Khalaf 073-783 91 71.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera