Artikel från Umeå universitet
29 november 2010

Ligger proteinklumpar bakom prostatacancer?

Det finns ett samband mellan bakterieinfektion, amyloidutfällningar i prostata och prostatacancer, skriver Kiran Yanamandra i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 1 december.

En analys av amyloider (inlagrade klumpar av proteiner) i prostatavävnaden hos patienter med diagnosen prostatacancer visar att de huvudsakligen innehåller proteinerna S100A8 och S100A9, som är förknippade med flera andra cancerformer och även inflammationstillstånd. Det var också möjligt att i laboratoriet producera amyloider från dessa proteiner. Denna process underlättas av kalcium och zink, ämnen som förekommer rikligt i proverna från tumördrabbade prostatakörtlar. Dessutom förekommer DNA från kolibakterien Escherichia coli i proteinklumparna, vilket antyder att de kan ha bildats i samband med en infektion.

Sammantaget pekar de fynd som redovisas i avhandlingen på en länk mellan bakterieinfektion, inflammation och amyloidutfällning i prostata som kan öka risken för tumörer i åldrande prostatakörtlar.

Avhandlingen påvisar också signifikant högre nivåer av antikroppar mot det amyloidbildande proteinet alfa-synuklein (SNCA) i blodserum hos personer med Parkinsons sjukdom. Det är resultat som antyder att autoimmunitet har en skyddande roll i sammanhanget och att immunreaktioner mot detta protein kan använda för behandling och tidig diagnos av sjukdomen.

Onsdag 1 december försvarar Kiran Yanamandra, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Studies of in vivo prostate amyloidosis and autoimmune responses towards amyloid structures in neurodegeneration (Studier av in vivo prostataamyloidos och autoimmunitet mot amyloida strukturer vid neurodegenerativa sjukdomar).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i KB3A09. KBC-huset.
Fakultetsopponent är professor Dina Raveh, Ben Gurion University of the Negev, Israel.
Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37561 [Ref 1]

Kontaktinformation
Kiran Yanamandra är doktorand (engelskspråkig) vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik och kan där nås på tel. 090-786 56 24
e-post kiran.yanamandra@medchem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera