Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2010

Fettvävshormoner påverkar risk för hjärtinfarkt — olika beroende av kön

Nivåerna av fettvävshormoner har samband med framtida hjärtinfarkt, men på olika sätt hos kvinnor och män, skriver Maria Eriksson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 29 oktober.

Det är känt att risken för hjärtinfarkt skiljer sig mellan män och kvinnor. I norra Sverige har män en ökad risk som har sjunkit, en utveckling som inte är lika tydlig för kvinnorna. En orsak kan vara att flera traditionella riskfaktorer för hjärtinfarkt har minskat. Ett undantag är fetma, som ökar i befolkningen. Fettväven producerar en mängd olika proteiner och avvikelser hos dem har kopplats till försämringar av blodkärlen, ateroskleros (”åderförkalkning”).

Avhandlingen visar att höga nivåer av hormonet leptin (som blir högre med ökad mängd fettmassa i kroppen) och låga nivåer av adiponektin (som minskar vid ökad mängd fett) innebär hög risk för framtida hjärtinfarkt. Sambandet mellan leptin och kroppens förmåga att lösa upp blodproppar (fibrinolys) skiljer sig hos män och kvinnor. Hos männen är höga leptinnivåer starkt kopplade till en sänkt propplösande förmåga, ett samband som kvarstår också vid stark fysisk ansträngning och även efter hjärtinfarkt. Nivåerna av adiponektin, som anses ha en skyddande effekt på hjärta och blodkärl, ökade markant vid fysisk aktivitet, en ökning som hade starkt samband med bättre propplösande förmåga.

I avhandlingen studeras sambandet mellan fettvävshormonerna och framtida insjuknande i hjärtinfarkt. Männen som insjuknade hade vid tidigare provtagning högre nivåer av leptin och både män och kvinnor hade lägre nivåer av adiponektin. De som hade lägre nivåer av adiponektin insjuknade tidigare i sin hjärtinfarkt jämfört med dem med högre nivåer. Slutligen var höga leptinnivåer starkt förknippade med risk för en större och mer allvarlig infarkt.

Maria Eriksson, som är född och uppvuxen i Bjurholms kommun, utbildade sig först till sjuksköterska och tjänstgjorde på kardiologkliniken vid Norrlands universitetssjukhus, innan hon utbildade sig till läkare. Hon gör nu specialistutbildning, ST, på neurokirurgiska kliniken samtidigt som hon är doktorand vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin. Hon kan nås via e-post Maria.K.Eriksson@vll.se

Fredagen den 29 oktober försvarar Maria Eriksson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Fettvävsderiverade hormoners betydelse för uppkomst av kardiovaskulär sjukdom med fokus på könsskillnader och möjliga fibrinolytiska-tromboiska mekanismer” (Adipocyte derived hormones and their importance in developing cardiovacular disease, with focus on sex and putative fibrinolytic-trombotic mechanisms).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS. Fakultetsopponent är prof. Lena Jonasson, Linköpings universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera