Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2010

Självmord bland tonåringar kan smitta

Självmord bland tonåringar smittar – ett tonårssjälvmord kan utlösa fler självmord. Den slutsatsen drar Lars Johansson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 29 oktober.

I avhandlingen analyseras självmord bland tonåringar i flera studier, bland annat intervjuas utredande poliser på de orter där ett självmord inträffat. Efterlevande föräldrar intervjuas, och i vissa fall även syskon, för att bättre kunna förstå deras situation och behov av hjälp och stöd. Vid samtalen framkom att flera självmord hade anknytning till varandra och två kluster av självmord upptäcktes. I båda dessa kluster påvisades att de inblandade kände till varandra och att de senare självmorden utlösts av de föregående.

Sammantaget visar studierna att sociala och kulturella skillnader har betydelse. Under en av studierna inträffade samtliga självmord i inlandet eller i mindre orter längs kusten, trots att de flesta tonåringar bor i de större kuststäderna. Stödet till efterlevande kan förbättras, framför allt för de efterlevande syskonen; för alla gällde att inte en dag passerade utan att de tänkte på den döde och att de försökte besvara frågan ”varför?”. Att sprida kunskap om risken för smittoeffekter är en viktig del i arbetet för att förebygga ungas självmord.

I avhandlingsarbetets sista studie följs en kohort av tonåringar som sökt vård på akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå. En överdödlighet konstateras i gruppen, det vill säga för den som drabbats av en skada som krävt vård föreligger en ökad risk att dö en förtida död till följd av skada eller förgiftning. Detta gäller framför allt de som utvecklar överkonsumtion av alkohol eller andra droger; nästan tre fjärdedelar testade positivt för någon drog i samband med den rättsmedicinska obduktionen. Att försöka identifiera riskindivider redan vid första besöket på en akutmottagning och sätta in förebyggande åtgärder skulle kunna minska denna överdödlighet.

I tonårsgruppen är den vanligaste dödsorsaken skador och förgiftningar, inte sjukdom. Totalt var 28 procent av tonåringarna påverkade av alkohol i samband med dödsfallet. 25 procent av alla tonåringar som dör en onaturlig död har tagit sitt eget liv, övriga dör framför allt i trafiken.

Fredag 29 oktober försvarar Lars Johansson, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, rättsmedicin, sin avhandling med titeln Onaturliga dödsfall bland tonåringar – epidemiologi och prevention (Teenager fatalities – epidemiology and implications for prevention).
Disputationen äger rum i hörsal Betula, by. 6M, NUS. Fakultetsopponent är professor Leif Svanström, Karolinska institutet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-36682

Kontaktinformation
För mer information, kontakta gärna Lars Johansson på mobiltelefon 070-694 98 23, e-post larsa_johansson@hotmail.com.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera