Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2010

Övervakning kan vara rätt vid lokal prostatacancer

Att övervaka kan vara den bästa behandlingen för män med prostatacancer av lågrisktyp enligt en studie som nu publiceras i tidskriften Journal of the National Cancer Institute. Huvudförfattare är professor Pär Stattin, urolog vid Umeå universitet.

Hur lokal prostatacancer, dvs. cancer som inte spritt sig utanför prostatakörteln, ska behandlas är en omstridd fråga. I många fall växer en sådan tumör mycket långsamt, och en behandlingsstrategi är att monitorera, dvs. att övervaka, hellre än att sätta in aktiv behandling direkt.

Pär Stattin och medarbetare har utvärderat utfallet för 6 849 män i ålder upp till 70 år i Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) som hade en lokal tumör med låg eller medelhög risk att sprida sig. Under åren 1997–2002 inleddes övervakning på 2 021 av dessa män medan 3 399 fick prostatakörteln bortopererad och 1 429 strålbehandlades.

Med en mediantid för uppföljning på drygt 8 år konstaterar forskarna att risken att dö i prostatacancer inom tio år var totalt 3,6 % i den grupp som övervakades (2,4 % vid lågrisktumörer och 5,2 % vid tumörer med medelhög risk) och något lägre bland män som fick aktiv behandling: 2,5 % bland de som opererades och 3,3 % bland de strålbehandlade. Risken för död av andra orsaker än cancer var nästan dubbelt så hög bland män som övervakades, vilket antyder att män med annan sjuklighet och kortare beräknad återstående livslängd oftare övervakades än friskare män.

Författarna till studien drar slutsatsen att övervakning av tumörutvecklingen är det bästa alternativet för många män med lokal prostatacancer av lågrisktyp. Förutom Pär Stattin medverkar Erik Holmberg och Jonas Hugosson, båda vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet; Jan-Erik Johansson, Universitetssjukhuset i Örebro; Lars Holmberg, Kings College, London, UK; samt Jan Adolfsson, Karolinska instiutet.

För mer information, kontakta gärna professor Pär Stattin, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för urologi och andrologi, Umeå universitet,
tel. 090-785 2291
mobil 073-620 52 51
e-post par.stattin@urologi.umu.se

Referens
P Stattin, E Holmberg, JE Johansson, L Holmberg, J Adolfsson, J Hugosson Outcomes in Localized Prostate Cancer: National Prostate Cancer Register of Sweden Follow-up Study
JNCI Journal of the National Cancer Institute 2010; doi: 10.1093/jnci/djq154

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera