Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2010

Miljögift som cancerbehandling

De flesta förknippar bekämpningsmedel med allvarliga risker för människor och miljö, men ibland kan giftiga ämnen paradoxalt nog användas för att förbättra hälsan. Ekotoxikologen Vendela Asp visar i sin avhandling att en nedbrytningsprodukt av det välkända insektsgiftet DDT skulle kunna användas för att bekämpa cancer i binjurebarken.

Binjurebarken är den yttre delen av binjurarna, som sitter ovanpå njurarna. Här bildas livsnödvändiga hormoner som stresshormonet kortisol och det blodtrycksreglerande hormonet aldosteron. Cancer i binjurebarken är en ovanlig men mycket aggressiv sjukdom som drabbar cirka 16 personer varje år i Sverige. Tumörer som inte kan opereras bort behandlas med läkemedlet mitotan (o,p’ DDD), men alla patienter svarar inte på behandlingen och många drabbas av svåra biverkningar. Därför behövs bättre läkemedel.

3-metylsulfonyl-DDE (3-MeSO2-DDE) är, liksom mitotan, en nedbrytningsprodukt av DDT, och båda ämnena minskar hormonutsöndringen och dödar cellerna i binjurebarken. Hos möss aktiveras 3-MeSO2-DDE specifikt i binjurebarken och fungerar som en målsökande robot, vilket gör den till en intressant läkemedelskandidat. Vendela Asp har därför jämfört effekterna av detta ämne och mitotan i odlade binjurebarksceller från både människa och mus.

Hon visar att 3-MeSO2-DDE fungerar toxiskt även för mänskliga odlade binjurebarksceller, och att det är något mer effektivt än mitotan. Det minskar hormonutsöndringen och dödar slutligen cellerna. Genom försök med liknande molekyler har hon visat att effekterna av 3-MeSO2-DDE är starkt beroende av den kemiska strukturen, men för att fungera bra som läkemedel skulle strukturen behöva optimeras så kroppen kan ta hand om ämnet snabbare.

Vendela Asp, som lägger fram sin avhandling 1 juni, har också visat att de två molekylvarianter som ingår i mitotan har något olika effekter på mänskliga odlade binjurebarksceller.

– Skillnaderna var små, men med tanke på att en tidigare studie på minigrisar har visat att olika individer bryter ner molekylvarianterna på olika sätt kan resultaten vara betydelsefulla, säger hon.

Vidare studier av hur den kemiska strukturen hos 3-MeSO2-DDE kan optimeras som läkemedelskandidat mot binjurebarkscancer utförs nu i samarbete med Uppsalaföretaget OncoTargeting AB.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Vendela Asp, tel: 018-471 7699, 073-990 29 16 eller Vendela.Asp@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera