Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 april 2010

Föräldrars självmord ökar risk för psykisk ohälsa

Barn och ungdomar som förlorar en förälder har ökad risk att utveckla psykiska besvär senare i livet, särskilt om dödsorsaken var självmord. Det visar en ny studie gjord i samarbete mellan Karolinska Institutet och det amerikanska John Hopkins Universitetet.

Att som ung människa uppleva sin förälders bortgång hör till de allra svåraste livshändelserna. Det är dock till stor del okänt hur en förälders död påverkar den långsiktiga psykosociala utvecklingen och psykiska hälsan hos barnet. Den aktuella studien har genomförts med hjälp av nationella register över den svenska befolkningen. Forskarna har jämfört uppgifter om 40 000 personer vars ena förälder dött genom olycksfall eller självmord med mer än 400 000 personer vars förälder dött av naturliga orsaker.

Resultaten visar att barn till föräldrar som begått självmord hade nästan dubbelt så hög risk att själva begå självmord, medan det inte fanns motsvarande risk hos dem som förlorat en förälder i andra dödsorsaker. Om självmordet inträffade i barn- och unga tonår var risken trefaldigad. Om det inträffade i ung vuxen ålder (18-25 år) var risken däremot inte säkert förhöjd.

Personer vars förälder hade begått självmord hade också en ökad risk för att själva få depression eller psykos, men däremot inte alkohol- eller drogberoende. Vid förlust av förälder var det oavsett dödsorsak och hur gammal man var vid dödsfallet också en förhöjd risk för att man i vuxen ålder dömdes för brott.

– Studien visar på vikten av särskilda stödinsatser till familjer som drabbats av självmord, vilket kan få stor betydelse för att förhindra framtida psykisk ohälsa hos dessa personer, säger professor Bo Runesson som har lett studien.

Publikation: “Psychiatric Morbidity, Violent Crime, and Suicide Among Children and Adolescents Exposed to Parental Death”, Holly C. Wilcox, Satoko J. Kuramoto, Paul Lichtenstein, Niklas Långström, David A. Brent, Bo Runeson, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 21 april 2010.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Professor Bo Runeson
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Tel: 08-672 24 94 eller 070-203 44 58
E-post: bo.runeson@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

BILD: Bo Runeson, foto av Ulf Sirborn

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera