Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2010

Korttidsutbildade kirurger räddar liv

Varje år dör omkring 7,5 miljoner mammor och nyfödda i samband med graviditet eller förlossning – nästan alla i låg- och medelinkomstländer. En bidragande orsak är bristen på utbildad vårdpersonal, särskilt läkare. Nu visar en doktorsavhandling från Karolinska Institutet att lösningen kan vara att utbilda sjuksköterskor för att kunna utföra kejsarsnitt och andra livräddande kirurgiska ingrepp.

Den nu presenterade avhandlingen av förlossningsläkaren Caetano Pereira från Mocambique är den första i världen som vetenskapligt granskat utfallet av avancerad kirurgi utförd av ”icke-läkare” (non-physician clinicians). I en av studierna, som utförts i Mocambique, har utfallet av över 2000 kejsarsnitt granskats, varav hälften gjordes av snabbutbildade icke-läkare och hälften av läkare med formell utbildning. Resultatet visar att mammorna och barnen i båda grupperna klarade sig lika bra, det vill säga hade lika få komplikationer och överlevde i lika stor utsträckning efter förlossningen.

I Mocambique och Tanzania utförs redan idag cirka 90 procent av alla kejsarsnitt på sjukhusen ute på landsbygden (distriktssjukhus) av denna typ av hälsoarbetare som saknar formell läkarutbildning. De har cirka 3 års grundläggande utbildning motsvarande sjuksköterskor och I genomsnitt drygt 7 års praktiskt arbetserfarenhet, ofta inom kirurgi. Caetano Pereiras avhandling visar att ”icke-läkarna” med stor framgång utför ett mycket kvalificerat kirurgiskt arbete.

Ett stort problem i många låginkomstländer är att de få formellt utbildade läkare som finns sällan stannar kvar på sjukhus i småstäder och på landsbygden. I avhandlingen presenteras siffror som visar att närmare 90 procent av icke-läkarna som ingick i studierna var kvar på distriktssjukhusen i Mocambique sju år efter att de startat sitt arbete där, medan samtliga formellt utbildade läkare lämnat distriktssjukvården. Beräknat på ett helt yrkesliv (30 år) var de snabbutbildade hälsoarbetarna tre gånger mer kostnadseffektiva än läkarna.

Caetano Pereira är specialist i gynekologi och obstetrik och verksam vid Centralsjukhuset i Maputo, Mocambique. Handledare har varit Professor Staffan Bergström. Avhandlingen har lagts fram vid avdelningen för global hälsa, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Doktorsavhandling: Task-shifting of major surgery to mid-level providers of health care in Mozambique and Tanzania; A solution to the crisis in human resources to enhance maternal and neonatal survival, Caetano Pereiras, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. ISBN: 978-91-7409-826-6. Disputation skedde den 26 mars 2010.

Kontaktinformation
För frågor, kontakta:

Staffan Bergström, professor och handledare
Tel: 073-573 27 41
E-post: Staffan.Bergstrom@ki.se

Caetano Pereira, med dr
E-post: caetano.pereira@ki.se

Katarina Sternudd, pressekreterare
Tel: 08-524 838 95
E-post: Katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera