Artikel från Göteborgs universitet
13 oktober 2009

Kolesterolsänkande medicin kan vara verksam mot cancer

Miljoner människor världen över använder läkemedel baserade på statiner för att sänka sin kolesterolhalt i blodet. Forskningsresultat från Göteborgs universitet, som publiceras i ansedda tidskriften PNAS, visar att statiner även kan vara effektiva i behandlingen av cancer.

Statiner reducerar blodets kolesterolhalt genom att blockera särskilda enzym som är aktiva i ämnesomsättningen. Statiner har dock visat sig påverka även andra viktiga lipider i kroppen – till exempel de lipider som hjälper proteiner att fästa vid cellmembran (så kallad lipid-modifiering).

Eftersom många av de proteiner som lipid-modifieras orsakar cancer har förhoppningar väckts om att statiner ska kunna användas i behandling av cancer.
Ett problem är att det är mycket svårt att studera statinernas bieffekter i däggdjur.

Forskaren Marc Pilon vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, har tillsammans med svenska och internationella kollegor i ett första steg utfört studier på masken C. elegans. Masken, som består av bara omkring 1 000 celler, producerar inte kolesterol och är därför gynnsam som studieobjekt.

Göteborgsforskarnas studier visar att statiner kan ha en dramatisk tillväxt- och utvecklingshämmande effekt. Genom att forskarna lyckats identifiera det verksamma enzymet, kan de på en molekylär nivå dessutom förklara hur effekten uppstår.

–Våra resultat stödjer idén att statiner kan vara nyttiga på fler sätt än att de sänker kolesterolhalten. Inte minst kan statiner förhindra tillväxten av cancerceller orsakad av lipid-modifierade proteiner, men de kan också vara verksamma i behandlingen av diabetes och neurologiska sjukdomar som Parkinsons, säger Marc Pilon.

Bakom artikeln Statins Inhibit Protein Lipidation and Induce the Unfolded Protein Response in the Non-Sterol Producing Nematode C. elegans, som publiceras i tidskriften PNAS denna vecka, ligger ett forskningssamarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Syddansk Universitet.

Kontaktinformation
Kontakt
Marc Pilon, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
0768-166972
031-786 3279
marc.pilon@cmb.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera