Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 oktober 2009

Identifierar generna bakom allt vanligare cancerform

Forskare vid Göteborgs universitet har identifierat två gener som tros inverka vid uppkomsten av livmoderkroppscancer. Resultaten kan i förlängningen leda till bättre diagnos och behandling av den allt vanligare cancerformen.

Cancer i livmoderslemhinnan, ofta kallad livmoderkroppscancer, är den i västvärlden vanligast förekommande elakartade tumörtypen i det kvinnliga könsorganet. Antalet nyupptäckta fall av sjukdomen har ökat markant, liksom dödligheten. I Sverige får ungefär 1 300 kvinnor varje år diagnosen livmoderkroppscancer vilket motsvarar sex procent av alla cancerfall hos kvinnor.

Cancer orsakas av att genetiska förändringar (mutationer) i cellernas arvsmassa slår ut den normala tillväxtkontrollen. Forskaren Carola Hedberg vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, har i sin studie identifierat de gener som är inblandade i uppkomsten av livmoderkroppscancer.

Carola Hedbergs forskning fokuserar på genetiska analyser av råttor, och mer specifikt på råttans kromosom 10. Kromosomen är intressant eftersom den i samband med tumörbildning visar sig vara utsatt för deletion, det vill säga förlust av genetiskt material. Carola Hedberg kan visa att där förlusten av genetiskt material är som störst, mitt på kromosomen, finns det i normala fall en eller flera tillväxthämmande gener. När dessa gener försvinner sätts de tillväxtreglerande funktionerna ur spel, vilket tros bidra till bildandet av livmodercancer.

Information om specifika genförändringar med råttan som modell kan överföras till motsvarande cancerform hos människan. Kunskapen om vilka gener som är involverade i en specifik cancerform kan därför i förlängningen bidra till cancervården genom bättre diagnostiska verktyg och nya former för behandling och förebyggande vård. Vid fördjupade studier har Carola Hedberg och hennes kollegor särskilt identifierat två gener, benämnda Skip och Myo1c, som tros ha en nyckelroll vid uppkomsten av livmoderkroppscancer.

Avhandlingen Novel Tumor Suppressor Gene Candidates in Experimental Endometrial Carcinoma – From Cytogenetic to Molecular Analysis försvarades vid disputation den 25 september 2009.

Kontaktinformation
Kontakt
Carola Hedberg, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
031-3436527
070-4047670
carola.hedberg@cmb.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera