Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2009

Prostatacancer ger en ny syn på livet

Män som får veta att de har prostatacancer känner sig ofta ganska friska, men diagnosen ger ändå en helt ny syn på livet. När de lärt sig leva med sin cancer väljer de att bara bevara värdefulla relationer och uppskattar små händelser i vardagen. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

– Vi behöver få bättre förståelse för hur män som får prostatacancer upplever sin sjukdom och hur de väljer att hantera den nya situationen. Då kan vi bemöta männen bättre och anpassa deras behandling efter vilken fas de befinner sig i, säger sjuksköterskan Annikki Jonsson som intervjuat 37 män med prostatacancer i sin avhandling.

Resultaten visar att männen går igenom olika faser av anpassning efter det att de fått sin diagnos, och att deras vardagsliv påverkas på olika sätt beroende av vilken fas de befinner sig i.

Män som har mindre allvarlig prostatacancer hamnar i ett känslomässigt vakuum när de just fått sin diagnos. Under den här fasen, som brukar vara ungefär en vecka, är det meningslöst för sjukvårdspersonalen att försöka informera männen om deras sjukdom.

– Men männen uppskattar ändå att bli positivt bemötta och slippa ”tycka-synd-om-attityd” under den här första tiden. Och om det är så att de söker kontakt och har frågor är det förstås vikigt att ge dem svar, säger Annikki Jonsson.

När männen tagit sig igenom denna första fas får de tillbaka kontrollen över sina liv och sin drivkraft att leva. De börjar då aktivt söka information om sin sjukdom.

Män som fått veta att de har en aggressiv prostatacancer upplever att sjukdomen alltid är närvarande och känner ofta tomhet den första tiden efter diagnosen. För dessa män blir sjukdomen ett existentiellt hot. De tänker mycket på hur framtiden kommer att se ut och hur de kommer att dö.

– Männen jag intervjuade berättade att de levde mer intensivt, men det gick upp och ner. Ibland kände de sig mer levande för att i nästa stund känna att de riskerade att tappa kontrollen eller bli påminda om sin förändrade manlighet, säger Annikki Jonsson.   

Två år efter det att de fått sin diagnos intervjuades männen igen. De berättade att de hade upptäckt att livet är skört och att det var påtagligt för dem att de inte visste hur länge de skulle leva. Samtidigt hade de fått mer tillit och tilltro till livet, och hade upptäckt att de kunde behålla sin självständighet och integritet trots sin sjukdom.

– Livet förändras och det gäller att upprätta en balans. Männen fokuserade sin energi på de relationer som var värdefulla för dem. De uppskattade små vardagshändelser på ett annat sätt än tidigare och hade fått en inre styrka av att vara sanna mot sig själva, säger Annikki Jonsson.

FAKTA PROSTATACANCER
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år dör cirka 2500 män av sjukdomen, och ytterligare 9000 får diagnosen. Många av tumörerna växer mycket långsamt och ger inga symtom, men sjukdomen kan också ha ett mer aggressivt förlopp och ge metastaser bland annat i lymfkörtlarna och skelettet. Prostatacancer behandlas på flera olika sätt, beroende på tumörens stadium, patientens ålder och vilka besvär tumören ger.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för urologi

Avhandlingens titel: Prostate cancer and its Influence on Men’s Daily Lives

Avhandlingen försvaras torsdagen den 1 oktober, klockan 13.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Annikki Jonsson, leg sjuksköterska, telefon 0382-126 83, e-post annikki.jonsson@telia.com

Handledare:
Docent Gunnar Aus, telefon 031-342 38 78, e-post gunnar.aus@vgregion.se
Docent Carina Berterö, telefon 013-22 77 68, e-post carina.bertero@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera