Artikel från Uppsala universitet
30 juni 2009

Cancerdiagnosen kan påverka tonåringars utveckling positivt

Tre av fyra tonåringar med cancer har 18 månader efter diagnosen god eller utmärkt livskvalitet, enligt en ny studie som letts av Louise von Essen vid Uppsala universitet. Detta tyder på att det trauma som sjukdomen innebär kan inverka positivt på den psykologiska utvecklingen hos många unga. Studien omfattar tonåringar som vårdats vid de barnonkologiska klinikerna i Uppsala, Umeå och Lund.

Bäst mår de ungdomar som insjuknat tidigt i tonåren, och pojkarna mår överlag bättre än flickorna. Studien, som publiceras i den medicinska tidskriften Annals of Oncology, har gjorts av forskare vid Uppsala universitet, Stockholms universitet och Karolinska Institutet, och är en del av ett större projekt som uppsalaforskarna genomför.

– Vi kommer att följa de här personerna under minst tio års tid för att studera hur deras liv utvecklas i psykologiskt avseende, berättar professor Louise von Essen vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Resultaten hittills visar att tonåringarna rapporterar bättre livskvalitet och mindre oro och nedstämdhet över tid. Detta tyder, enligt forskarna, på att en betydande andel av dem som drabbas av cancer i tonåren utvecklas positivt i psykologiskt avseende som en konsekvens av det trauma som en cancersjukdom och medföljande behandling medför.

– Trots detta är det oerhört viktigt att utveckla tillförlitliga metoder för att identifiera dem som mår dåligt i psykologiskt avseende, samt rätt behandling för att hjälpa dessa individer, säger Louise von Essen.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Louise von Essen, 018-471 34 84, 070-425 07 14 , e-post: Louise-von.Essen@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera