Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2009

Högt blodsocker och övervikt ökar risken för cancer

Högt blodsocker ökar risken för cancer generellt, och flera faktorer i det metabola syndromet såsom övervikt, högt blodtryck och höga blodfetter ökar risken för tjock- och ändtarmscancer. Det visar den avhandling som Tanja Stocks försvarar vid Umeå universitet 5 juni.

I avhandlingen presenteras den största studien hittills av faktorer i det metabola syndromet och risk för tjock-/ändtarmscancer. Det är en studie av mer än en halv miljon män och kvinnor i Sverige, Norge och Österrike.

Män med övervikt, högt blodtryck eller med höga nivåer av blodfetter har en klart ökad risk, och bland kvinnor är övervikt den starkaste riskfaktorn. Blodsocker och kolesterol är inte signifikant kopplade till risk för denna cancerform.

Högt blodsocker är en riskfaktor för alla typer av cancer. Sambandet är starkast vad gäller cancer i bukspottskörtel, lever, gallblåsa och urinblåsa. Sambandet mellan blodsocker och total cancerrisk är tydligare bland kvinnor än bland män, men sambandet är tydligt även bland män när prostatacancer inte räknas in.

Studierna visar att det metabola syndromet, dvs en kombination av övervikt, högt blodsocker, högt blodtryck och höga blodfetter, ökar risken för många cancerformer.

I västländer är cancer den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt-/kärlsjukdomar. I Sverige är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män, bröstcancer är vanligast bland kvinnor och tjock- och ändtarmscancer utgör tillsammans den tredje vanligaste cancerformen.

Fredagen den 5 juni försvarar Tanja Stocks, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, urologi och andrologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Metabolic factors and cancer risk prospective studies on prostate cancer, colorectal cancer, and cancer overall.
Disputationen äger rum kl. 13.15 i sal B, 9tr, Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är professor Jaap Seidell, Amsterdam fria universitet, Nederländerna. Avhandlingen försvaras på engelska.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-22567

Kontaktinformation
Tanja Stocks är uppvuxen i Gällivare, Norrbotten, och har studerat till idrottspedagog och dietist vid Umeå universitet. Hon arbetar vid enheten för urologi och andrologi och kan nås på telefon 090-785 29 84 eller e-post tanja.stocks@urologi.umu.se.

En porträttbild återfinns på
http://www.medfak.umu.se/digitalAssets/11/11162_tanja_stocks.jpg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera