Artikel från Umeå universitet
25 maj 2009

Amyloider kan vara inblandade i prostatacancer

I ett samarbete över ämnesgränserna publicerar en grupp Umeåforskare en ny faktor som kan ligga bakom prostatacancer: Klumpar med amyoloidtrådar av samma typ som vid bl.a. Alzheimers sjukdom.

I prostatakörteln hos medelålders och äldre män förekommer klumpar som kallas corpora amylacea. De är vanliga, men hur de uppkommer och vilken roll de spelar vid prostatacancer är omdiskuterat.

Forskare i Umeå har tidigare kunnat visa att de består av förkalkade amyloidtrådar, fibriller. Klumparna i prostata är alltså en nyupptäckt form av amyloidbildningar i kroppen, liknande dem som ligger bakom bl.a. Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och Skelleftesjukan (Familjär amyloidos med polyneuropati, FAP).

Klumparna i prostata innehåller proteinerna S100A8/A9, som är inblandade i flera andra typer av inflammation och cancer, något som ökar misstanken att corpora amylacea kan ha med prostatacancer att göra.

Forskarna har lyckat framställa den nya typen av amyloider i laboratoriet och visat att deras uppkomst har samband med joner av kalcium och zink. Dessutom påträffades proteiner från kolibakterier, vilket antyder att bakterieinfektioner kan spela en roll för att de bildas.

Sammantaget antyder upptäckterna en koppling mellan infektion, inflammation och amyloidbildningar i prostata som i samverkan skulle kunna öka risken för cancer i den här körteln hos äldre män.

Resultaten bygger på ett brett samarbete över ämnesgränserna mellan forskare från flera institutioner vid Umeå universitet: Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Inst. för medicinsk biovetenskap, Inst. för klinisk mikrobiologi samt Umeå Plant Science Centre och Kemiska institutionen.

Huvudförfattareär Ludmilla Morozova-Roche, forskare vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, tel. 090-786 52 83, e-post ludmilla.morozova-roche@medchem.umu.se

Referens
K Yanamandra, O Alexeyev, V Zamotin, V Srivastava, A Shchukarev, AC Brorsson, GG Tartaglia, T Vogl, R Kayed, G Wingsle, J Olsson, CM Dobson, A Bergh, F Elgh, LA Morozova-Roche. Amyloidosis of pro-inflammatory S100A8/A9 proteins in the ageing prostate. PLoS One, Vol. 4, page E5562

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera