Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2009

Umeåforskare föreslår nytt sätt att spåra prostatacancer

Lagom till prostatacancerkampanjens uppehåll i Umeå publiceras ett nytt sätt att spåra och bedöma prostatatumörer via mikroskopiskt små blåsor i urinen. Det sker i en artikel i British Journal of Cancer med flera Umeåforskare som medförfattare.

Det handlar om exosomer, ett slags små (30–100 nanometer i medeldiameter) membranomslutna strukturer som bl.a. överför molekyler mellan olika celler som ett slags budbärare. I det här fallet transporterar de RNA-molykyler från tumören ut ur kroppen.

Analys av exosomer i urinen kan bli ett nytt verktyg i det svåra arbetet med att spåra och analysera prostatacancer. Eftersom exosomerna saknar det mesta av det RNA som finns i cellerna, och att vissa mRNA är berikade i exosomerna jämfört med tumörcellerna, kan de innehålla annan information än den som fås från prover direkt från tumörvävnaden.

Exosomer kan påträffas i urinen från både människor med cancer och hos friska, men de verkar utsöndras i större mängder av vissa cancerceller. För första gången kan nu forskarna visa att den information som finns i exosomerna från ett urinprov kan användas för att detektera biomarkörer som kommer direkt från prostata cancern. Huvudförfattare till artikeln är molekylärbiologen Jonas Nilsson, som disputerade vid Umeå universitet 2006 och har arbetat som forskare vid onkologiska klinikens forskningslaboratorium men arbetar för närvarande som postdoktor vid VU University Medical Centre i Amsterdam, Nederländerna. Medförfattare är också professor Anders Widmark och molekylärbiologen Annika Nordstrand vid Inst. för strålningsvetenskaper samt Lucia Mincheva-Nilsson och Vladimir Baranov, Inst. för klinisk immunologi, alla vid Umeå Universitet, samt Johan Skog vid Harvarduniversitetet i Boston.

Forskarna tror nu att informationen i exosomerna kan visa vilka tumörer som är aggressiva och kräver snabb behandling. Att snabbt och säkert kunna skilja mellan farliga och ofarliga tumörer är ju ett av de stora problemen kring prostatacancer.

Hittills har man fått använda nivåerna av olika proteiner från cancercellerna, t.ex. prostataspecifikt antigen (PSA), för att försöka hitta de allvarliga tumörerna. Med den nya metoden analyseras de RNA-molekyler, eller delar av dess (sk. mikro-RNA) som medverkar i produktionen av proteiner som PSA i försöken att förstå vilka gener som är inblandade i cancerprocessen. Olika gener har slagits av och på i tumörer som är aggressiva respektive mer godartade.

För mer information, kontakta professor Anders Widmark, Inst. för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, tel. 090-785 28 57; 070-5844330, e-post anders.widmark@onkologi.umu.se,
Annika Nordstrand 070-070-3200584
eller PhD Jonas Nilsson, Amsterdam, tel. +31(0)20-4441778, e-post j.nilsson@vumc.nl

Referens
Prostate cancer-derived urine exosomes: a novel approach to biomarkers for prostate cancer. Nilsson et al. British Journal of Cancer. May 2009.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera