Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2009

Egenskaper hos patienten kan påverka cancertumörens utseende

Skräddarsydda behandlingar är det bästa vapnet mot vissa cancersjukdomar, som Hodgkins lymfom. Då behandlingen planeras utgår man från vissa riskfaktorer hos patienten. Ingrid Glimelius vid Uppsala universitet har i sin avhandling studerat sådana riskfaktorer och bland annat gjort en helt ny upptäckt, att egenskaper hos patienten påverkar hur tumören ser ut. Avhandlingen granskas den 16 maj.

Hodgkins lymfom drabbar främst unga människor mellan 20 och 40 år. I de flesta fall går sjukdomen att bota med strålbehandling och cytostatika – en behandling som är nödvändig, men som på sikt ger risk för att patienten ska drabbas av andra tumörsjukdomar eller andra allvarliga biverkningar. Därför är det viktigt att skräddarsy behandlingen så att patienten får den mängd som behövs men inte mer.

– Problemet för läkaren är att kunna förutsäga hur det kommer att gå för patienten redan innan behandlingen påbörjats. Det här gör man utgående från vissa riskfaktorer, förklarar Ingrid Glimelius vid institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi.

I sin avhandling har hon bland annat identifierat sådana riskfaktorer.

– Att tumören innehåller många blodkärl är till exempel en riskfaktor som försämrar prognosen. Patienter med stora tumörer i området mellan lungorna löper också stor risk för återfall och behöver därför mer intensiv behandling, berättar hon.

Man har sedan tidigare vetat att många vita blodkroppar av en viss typ inuti tumören är ytterligare en faktor som ger sämre prognos. Dessa celler tror man är av vikt för att tumörcellen ska överleva i tumören. Ingrid Glimelius avhandling visar att patienter som tidigare i livet har haft astma eller nässelutslag har fler av dessa vita blodkroppar i sina tumörer än genomsnittet, medan rökare däremot har färre.

– Att egenskaper hos patienten påverkar hur tumören ser ut är helt ny kunskap. Med Hodgkin lymfom som modellsjukdom kan vi nu fortsätta studera om de här egenskaperna hos individen också påverkar risken att drabbas av lymfom, säger Ingrid Glimelius.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ingrid Glimelius, 070-225 39 12, e-post: ingrid.glimelius@onkologi.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera