Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2009

Nyupptäckt gen viktig för canceruppkomst

Genen p53 skyddar mot cancer och brukar beskrivas som den viktigaste genen inom cancerforskningen. Men forskare vid Karolinska Institutet har nu visat att en tidigare okänd gen, Wrap53, styr p53s aktivitet. Då styrningen sker genom en relativt outforskad mekanism öppnar studien för nya sätt att förstå cancergåtan.

P53-genen ser till att celler med skadat DNA antingen reparerar sitt DNA eller begår självmord. Om p53 är skadad, vilket är fallet i ungefär hälften av alla cancertumörer, tillåts celler som är på väg att utvecklas till cancerceller att leva vidare. En stor del av cancerforskningen kretsar kring processer i cellen som p53 ger upphov till.

En forskargrupp vid Karolinska Institutet har nu identifierat en ny gen, kallad Wrap53, som reglerar p53s aktivitet. Studien, som publiceras i tidskriften Molecular Cell, visar att Wrap53 ger upphov till en molekyl, ett så kallat antisense-RNA, vars närvaro är nödvändig för att tillräckliga mängder p53-protein ska produceras vid DNA-skada.

Enligt Marianne Farnebo, en av forskarna bakom studien, indikerar fynden att skador i Wrap53 indirekt kan orsaka cancer. Wrap53 är därför ett nytt tänkbart mål för framtida cancerterapier.

– Mutationer i p53-genen bidrar till cirka hälften av alla cancerfall. I den resterande hälften är p53 sannolikt inaktiverad på andra sätt. Ett sätt skulle kunna vara att skador i Wrap53 har gjort att produktionen av p53-protein har uteblivit, säger hon.

Studien är också en av de första som visar hur antisense-RNA reglerar gener i människokroppen. Det är välkänt att gener ofta styr varandra genom att deras slutprodukter, vanligen proteiner, påverkar genuttrycket. Vid antisense-reglering sker styrningen istället genom att gener med överlappande sekvenser ger upphov till RNA-molekyler som stabiliserar eller bryter ned varandra, vilket är avgörande för om RNA-molekylerna i sin tur bildar proteiner eller inte.

– Minst 20 procent av alla gener kan regleras av antisens-RNA, så det är potentiellt en mycket vanlig styrmekanism. Men det har varit svårt att visa att antisense-RNA verkligen fyller viktiga funktioner i kroppen, vilket vi har lyckats göra i den här studien, säger Marianne Farnebo.


Publikation: “Wrap53, a natural p53 antisense transcript required for p53 induction upon DNA damage”, Salah Mahmoudi, Sofia Henriksson, Martin Corcoran, Cristina Méndez-Vidal, Klas G. Wiman & Marianne Farnebo, Molecular Cell, 27 februari 2009.

För mer information, kontakta:

Med dr Marianne Farnebo
Institutionen för Onkologi-Patologi
Tel: 08-517 703 67 eller 070-217 42 04
E-post: Marianne.Farnebo@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 (kopplas om till mobil)
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera