Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2008

Att hitta rätt behandling vid prostatacancer

Att mäta den aktiverade formen av proteinet EGFR kan bli ett sätt att avgöra hur aggressiv en patients prostatatumör är och hur kraftig behandling som krävs, skriver Peter Hammarsten i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 10 december.

En kombinationsbehandling som angriper både blodkärlen i och kring tumören samt proteinet EGFR (hudtillväxtfaktorns receptor, eng. ”epidermal growth factor receptor”) skulle kunna bli ett effektivt sätt att behandla patienter med spridd prostatacancer. Forskargruppen har visat att den aktiverade formen av EGFR är en markör för tumörens aggressivitet, både när den mäts i tumören men också i den friska vävnaden kring den. Mängden aktiverat EGFR kan förutsäga om tumören är aggressiv och kräver intensiv behandling, men också vilka tumörer som är långsamt växande med god prognos.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. Varje år får ungefär 10 000 personer diagnosen. Bland dem kommer ca 2 500 att dö av sin sjukdom medan andra har en långsamt växande tumör som inte kommer att orsaka några större problem. Tyvärr finns idag inga tillräckligt bra diagnosmetoder för att avgöra vilka som verkligen behöver behandling och vilka som klarar sig lika bra utan. Det medför både att patienter överbehandlas med metoder som kan ge allvarliga biverkningar och att män som verkligen behöver intensivbehandling inte får den alls eller för sent.

Idag behandlas prostatacancer som spridit sig med dottertumörer (metastaser) till skelettet med kastration, dvs. att man tar bort det manliga könshormonet. Detta bromsar dottertumörernas tillväxt, men tyvärr är behandlingen inte botande och efter en tid börjar metastaserna att växa igen.

De studier som redovisas i avhandlingen visar att blodkärlen är viktiga för prostatatumörers tillväxt och att mycket av kastrationsbehandlingens effekter ligger i att blodkärlen skrumpnar i tumören och dess närmaste omgivning. Behandling som angriper blodkärlen i tumören och dess omgivning samt proteinet EGFR visade sig förstärka effekten av kastration.

Peter Hammarsten är uppvuxen i Umeå och doktorand vid enheten för patologi,
tel. 090-785 15 97, mobil 070-517 42 62,
epost peter.hammarsten@medbio.umu.se

Onsdagen den 10 december försvarar Peter Hammarsten, Inst. för medicinsk biovetenskap, enheten för patologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Könshormonkontrollerade regleringssystem i prostatacancer.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal Betula, by. 6M, NUS.
Fakultetsopponent är professor, överläkare Sten Nilsson, Karolinska institutet.

Kontaktinformation
Porträttbild kan hämtas via
http://www8.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera