Artikel från Karolinska Institutet
2 oktober 2008

Svenskfödda får oftare livmoder- och äggstockscancer

Svenska kvinnors risk för livmodercancer och äggstockscancer varierar beroende på vilket land de är födda i, visar en studie från Karolinska Institutet. Risken är högst för svenskfödda kvinnor och lägre för kvinnor födda i exempelvis Iran eller Turkiet.

Förekomsten av livmoder- och äggstockscancer är hög i utvecklade länder och lägre i utvecklingsländer. Förekomsten i Sverige är bland den högsta i världen. Forskare vid Karolinska Institutet har nu visat att dessa internationella skillnader kan skönjas också vid en jämförelse mellan olika ursprungsnationaliteter inom Sverige.

Studien genomfördes med hjälp av den nationella databasen för migration och hälsa vid Karolinska Institutet. I databasen ingår mer än 5 miljoner kvinnor, varav över 700 000 kvinnor födda utomlands och bosatta i Sverige med ursprung i olika delar av världen. Forskarna analyserade förekomsten av livmoderhalscancer, livmodercancer och äggstockscancer under perioden 1969-2004.

Resultaten visar att kvinnor födda i Sverige hade högre risk för livmodercancer och äggstockscancer jämfört med kvinnor födda utomlands, oavsett födelseland. Risken var lägre för utlandsfödda oavsett hur lång tid de hade bott i Sverige. Den lägsta risken för livmodercancer och äggstockscancer sågs för kvinnor från Iran respektive Turkiet.
– Vi vet ännu inte varför risken för livmodercancer och äggstockcancer skiljer sig, men det kan bero på livsstilskillnader när det gäller exempelvis barnafödande, p-pilleranvändning och rökvanor, säger docent Tahereh Moradi som har lett studien.
Studien bekräftar också tidigare forskning kring livmoderhalscancer, som visar att risken generellt ökar ju äldre kvinnorna var när de kom till Sverige. Forskarna kopplar dessa skillnader till varierande förekomst i ursprungsländerna av humant papillomvirus, den mest välkända riskfaktorn för livmoderhalscancer.
– Även bristande tillgång till screening i form av cellprovtagning för vissa grupper i Sverige kan ha betydelse för skillnader i risk för livmoderhalscancer. Resultaten talar för att särskild screening bör riktas mot kvinnor som kommit från högriskländer vid hög ålder, säger Tahereh Moradi.

Publikation: “Cervical, endometrial and ovarian cancers among immigrants in Sweden: Importance of age at migration and duration of residence”, Omid Beiki, Peter Allebeck, Tobias Nordqvist, Tahereh Moradi, European Journal of Cancer, oktober 2008, doi: 10.1016/j.ejca.2008.08.017.

För mer information, kontakta:

Docent Tahereh Moradi
Institutionen för folkhälsovetenskap
Arbete: 08-737 3849
Mobil: 076- 280 4147
E-post: Tahereh.moradi@ki.se

Doktorand Omid Beiki (engelskspråkig)
Institutionen för folkhälsovetenskap
Arbete: 08- 737 3896
Mobil: 73 618 1138
E-post: Omid.beiki@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 (kopplas om till mobil)
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera