Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2008

En bakterieigenkännande molekyl med många roller i immunförsvaret

Den bakterieigenkännande receptorn PGRP-LC (peptidoglycan recognition protein-LC) kan i olika utföranden känna igen olika delar av infekterande bakterier. Den kan därmed starta tillverkningen av bakteriedödande ämnen, samt aktivera blodceller som är kapabla att attackera och förgöra olika inkräktare. Det visar Karin Borge-Renberg i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 26 september.

Karin Borge-Renbergs forskning handlar om bananflugans immunförsvar, specifikt om den bakterieigenkännande receptorn PGRP-LC.

I avhandlingen beskrivs det intrikata nätverk av signalmolekyler som tillsammans arbetar för ett fungerande immunförsvar hos bananflugan, Drosophila melanogaster.

Immunförsvaret hos bananflugan är så kallat medfött, ospecifikt, och liknar det ospecifika immunförsvaret hos människor, där det agerar som grundförsvar och startmotor till det specifika immunförsvaret, med dess antikroppar. Tack vare dessa likheter kan man ha stor nytta av de upptäckter som man gör i bananflugan när det gäller att förstå hur vårt eget försvar fungerar.

Kunskap om bananflugans immunförsvar kan även ge insikt i hur insektsburna sjukdomar kan bekämpas.

I huvudsak kretsar arbetet bakom avhandlingen kring ett protein, PGRP-LC (peptidoglycan recognition protein –LC), och dess olika roller, samt dess molekylära medarbetare i immunförsvaret. PGRP-LC kan binda, eller känna igen, delar av bakteriernas cellväggar.

Därmed kan en bakteriell infektion upptäckas, och immunförsvaret aktiveras. När PGRP-LC binder till dessa bakteriefragment aktiveras en signalkedja, vilket bland annat resulterar i att djuret tillverkar så kallade antimikrobiella peptider.

Andra viktiga aktörer i immunförsvaret är blodcellerna. Bananflugans blodceller är, liksom våra, inblandade i immunförsvaret genom att döda och avlägsna, eller isolera, inkräktarna. I avhandlingen beskrivs att PGRP-LC även kan aktivera blodcellerna på ett sätt som är typiskt vid en infektion.

Om en bananfluga saknar PGRP-LC försämras naturligtvis dessa viktiga funktioner, och djuret klarar inte av att bekämpa en infektion utan dör. I avhandlingen beskrivs också att inte bara immunförsvaret utan även den normala utvecklingen kan störas i en bananfluga med defekt eller saknat PGRP-LC.

Fredag 26 september försvarar Karin Borge-Renberg, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP) sin avhandling med titeln Svensk titel: ”Kommunicera eller dö – Signalering i bananflugans immunförsvar”.

Disputationen äger rum klockan 13.00 i sal KB3A9, KBC-huset. Fakultetsopponent är professor Michèle Crozatier, CNRS-Centre de Biologie du Developpement, Toulouse, Frankrike.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=1817

Kontaktinformation
Karin Borge-Renberg är umeåbo sedan barnsben. Hon nås via e-post Karin.Borge.Renberg@ucmp.umu.se eller telefon 090-785 67 89.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera