Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juli 2008

Många hinder i barncancervården för familjer med utländsk bakgrund

En ny doktorsavhandling fokuserar på situationen för familjer med utländsk bakgrund i barncancervården i Sverige. Det är den första forskningen i sitt slag inom detta område. Avhandlingen pekar på behovet av transkulturellt lärande och reflekterade inom vården. Med en ökad medvetenhet kan man möta familjernas behov av en bra vårdsituation på ett bättre sätt.

Sjuksköterska Pernilla Pergert disputerade nyligen vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Facading in Transcultural Caring Relationship”. Avhandlingen består av fyra delar, del ett till tre fokuserar på hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv, medan den fjärde och sista delen behandlar föräldrarnas upplevelser. Studien är kvalitativ och bygger på djupintervjuer.

Forskningen visar att det finns flera hinder för vårdrelationen: språkliga, sociala, kulturella, religiösa, samt organisatoriska. Ett av flera exempel är när tolkar bara används i vissa samtal och att mycket information då går förlorad, till exempel i kontakter med sjuksköterskor. Familjer som drabbas av barncancer är i stort behov av kommunikation och ofta är de informella samtalen mycket väsentliga för att skapa relationer. För familjer med utländsk bakgrund går denna kommunikationsväg ofta förlorad. Dessutom saknas många gånger informationsmaterial på andra språk än svenska.

Föräldrarna känner ofta en maktlöshet i vården och i sin kamp mot barncancer. Familjer med utländsk bakgrund är en oerhört heterogen grupp. De får i princip samma vård som de svenska familjerna, men kan ibland uppleva många hinder för den viktiga vårdrelationen vilket påverkar hela vårdsituationen. Det finns många saker som kan förbättras, till exempel användandet av tolkar, inte bara för medicinsk information utan också för att skapa relation, säger Pernilla Pergert.

Barncancerfonden har finansierat forskningen som genomförts vid institutionen för kvinnor och barns hälsa, Karolinska Institutet. Barncancerfonden arbetar löpande för att förbättra situationen för de drabbade familjerna. Bland annat finns Pergert själv med i utbildningen av sjuksköterskor i barnonkologi – en utbildning som finansieras av Barncancerfonden. En ökad satsning på information ska också belysa problemet och öka kunskapen. Dessutom utvärderar Barncancerfonden vilka andra konkreta åtgärder som kan göras.

Vi arbetar för en jämlik barncancervård för alla familjer i Sverige som drabbas av barncancer. En bra vårdrelation med tillit är förutsättningar för ett gott samarbete och en bra vård. Pergerts forskning visar att här fortfarande finns mycket att göra för familjer med utländsk bakgrund. Det krävs ökad kunskap inom vården samt konkreta åtgärder för att förbättra situationen, säger professor Olle Björk, generalsekreterare vid Barncancerfonden.

Avhandling: “Façading in transcultural caring relationships: Healthcare staff and foreign-born parents in childhood cancer care”, Pernilla Pergert

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska Institutet och generalsekreterare Barncancerfonden, 08-584 209 10, olle.bjork@ki.se

Pernilla Pergert, leg. sjuksköterska, Med dr. Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 070-664 48 07, pernilla.pergert@ki.se

Jessica Runemark, informatör Barncancerfonden, 08-584 209 24, jessica.runemark@barncancerfonden.se

Presskontakt Karolinska Institutet, 08-524 860 77, pressinfo@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera