Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2008

Motion minskar dödlighet i cancer hos män

En ny studie från Karolinska Institutet visar att män som motionerar regelbundet löper mindre risk att dö i cancersjukdom. Forskarna har undersökt sambandet fysisk aktivitet och cancerrisk hos 40 708 män i åldrarna 45 till 79 år.

Under de sju år som studien pågick drabbades 3 714 av männen cancer i någon form och 1 153 avled av sin sjukdom. Men studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Cancer, visar samtidigt att de män som gick/promenerade eller cyklade minst 30 minuter om dagen ökade sin chans att överleva cancer med 33 procent, jämfört med män som motionerade mindre eller inte alls.

Bland de män som cyklade eller gick minst 60 minuter om dagen minskade förekomsten av cancer med 16 procent.  Däremot räckte det inte med en halvtimmes motion om dagen för att se några tydliga resultat vad gäller minskad risk att drabbas av cancer.

Studien bygger på enkätsvar om livsstil från män i Västmanland och Örebro län. Männen fick svara på frågor om allt från ålder, vikt och längd till rökning, kost- och motionsvanor. Forskarna jämförde sedan svaren med data från det svenska nationella cancerregistret under en sjuårsperiod.

– De här resultaten visar för första gången klart att regelbunden motion i så enkla och basala former som att gå eller cykla även har en effekt för att minska risken för canceruppkomst och förbättrar prognosen hos dem som drabbats av cancer, i alla fall för medelålders och äldre män, säger professor Alicja Wolk, som lett studien.

Pulikation: “Association of physical activity with cancer incidence, mortality, and survival a population-based study of men”, N Orsini, CS Mantzoros and A Wolk, British Journal of Cancer, 27 maj 2008.

För frågor, kontakta:

Professor Alicja Wolk
Tel: 08-52486170
E-post: alicja.wolk@ki.se

Doktorand Nicola Orsini
Mobil: 076-2382285
E-post: Nicola.orsini@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och samverkan bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera