Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2008

Ny biologisk klassificering av äggstockscancer – En möjlighet till bättre överlevnad

En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att det med stor sannolikhet före plågsam behandling med cellgifter kan vara möjligt att förutsäga vilka kvinnor med äggstockscancer som kommer att överleva sjukdomen. En bättre prognos skulle avsevärt förbättra livskvaliteten för patienterna eftersom behandlingen skulle kunna effektiviseras och därmed ge färre biverkningar.

– Genom att titta på biologiska händelser har vi funnit skillnader som i framtiden skulle kunna användas som markörer för att kunna ställa en säkrare prognos för kvinnor med äggstockscancer, säger biolog Karolina Partheen, som skrivit avhandlingen.

Äggstockscancer är en ovanlig sjukdom i Sverige. Men trots att få personer drabbas är det den femte vanligaste orsaken till att kvinnor dör av cancer i vårt land. När tumörerna väl upptäckts är det en rad faktorer som påverkar vilken typ av behandling patienten ska genomgå. Patienter med liknande prognos kan ha helt olika sjukdomsförlopp. Detta är ett stort problem inom cancervården idag, både för behandling av äggstockscancer men också för andra former av cancer. Ett flertal patienter genomgår en otillräcklig behandling med svåra biverkningar som följd vilket utgör en stor kostnad för både patienter och sjukvård.

– I längden är det bara hälften av alla patienter med äggstockscancer som svarar på den medicinering de utsätts för. Vad som orsakar skillnaden i hur patienterna svarar på cellgifter är idag inte helt klarlagt, men en bakomliggande orsak kan vara att tumörerna har olika biologiska egenskaper, säger Karolina Partheen.

Cancer orsakas av att något förändras i vår arvsmassa, våra gener, som gör att kroppens egna celler börjar dela sig okontrollerat. Gener kopieras till mRNA som sedan fungerar som mallar för vilka proteiner som bildas i en cell. Vissa proteiner påskyndar cellens delningstakt, medan andra bromsar den. Om det då finns för mycket eller för lite av något protein, eller om det blir felkonstruerat, kan detta leda till cancer.

Karolina Partheen har i sin avhandling mätt genkopior och hur mycket mRNA eller protein som bildas i olika tumörer som har samma prognos. Detta gjordes för att sedan jämföra om det finns några skillnader mellan tumörer från patienter som överlevt eller avlidit av sin sjukdom.

– En av de mest intressanta upptäckterna i avhandlingen var en profil som verkar kunna urskilja en särskild grupp av patienter där alla överlever. Om dessa patienter i framtiden kan upptäckas före behandling med cellgifter, skulle de kunna få en alternativ behandling som ger mindre biverkningar. Patienter som inte stämmer överens med vår profil kan få standardbehandling med ytterligare någon medicinering från början och tätare uppföljning. På så sätt skulle behandlingen bli effektivare och minimera biverkningar, samt minska kostnaderna för eventuell överbehandling av patienterna, säger Karolina Partheen.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper

Avhandlingens titel: New prognostic markers in stage III serous ovarian adenocarcinomas

Avhandlingen försvaras torsdagen den 5 juni, klockan 9.00, hörsal Arvid Carlsson, Medicnaregatan 3, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Biolog Karolina Partheen, telefon: 031–342 78 55, 0736–939 486, e-post: karolina.partheen@oncology.gu.se

Handledare:
Adjungerad professor György Horvath, telefon: 031–342 7956, e-post: gyorgy.horvath@oncology.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera