Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 april 2008

Huvudkontakt ledtråd i kriget mot cancer

Genom att strypa näringstillförseln till tumörer via förrädiska blodkärl kan man kanske vinna mark i kriget mot cancern. Molekylärbiologen Dan Edholm har spionerat på huvudkontakten för de celler som bildar blodkärl och försvarar sin avhandling den 11 april vid Uppsala universitet.

Blodkärl har inte bara en livsuppehållande funktion utan kan också agera kollaboratörer med fienden. De förser tumörer med näring så att dessa kan växa och hjälper metastaser att sprida sig via blodet. Genom att begränsa de biologiska processer som ligger bakom bildandet av nya blodkärl, finns därför möjligheter att öka cancerpatientens chanser till överlevnad.

För att blodkärl ska kunna bildas behövs så kallade endotelceller, som utgör blodkärlets väggar. Dessa celler rekryteras redan under fosterstadiet ur stamcellerna, men för att endotelcellerna ska kunna mogna behövs också en specifik receptor (VEGFR-2), som fungerar som en huvudkontakt, visar Dan Edholms studier.

– Genom att använda muterade stamceller, som saknar huvudkontakten, har jag funnit att den receptorn är nödvändig för endotelcellernas förmåga att bilda blodkärl, men inte för att endotelcellerna ska bildas, säger Dan Edholm vid institutionen för genetik och patologi.

Dan Edholm har också studerat en hjälpreceptor, Neuropilin-1, som även den är nödvändig för att endotelcellerna ska kunna bilda nya blodkärl.

– Ju mer vi vet om vilka processer som reglerar blodkärlsbildningen, desto bättre chans har vi att designa behandlingar i syfte att begränsa blodtillförseln till tumörer, säger Dan Edholm.

Det finns också hopp om behandlingar som syftar till att stimulera blodkärlsnybildning vid sårläkning. Kunskap om hur blodkärl bildas kan även komma att användas för så kallad “tissue engineering” i framtiden. Med denna teknik vill man på konstgjord väg få patientens egna stamceller att bilda organ eller vävnader som sedan kan transplanteras in i patienten.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Dan Edholm, 073-812 66 10, e-post: dan.edholm@genpat.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera