Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2008

Nytt vapen mot autoimmuna sjukdomar?

Enzymer från sjukdomsframkallande bakterier kan kanske användas i behandlingen av autoimmuna sjukdomar. Det hoppas en forskargrupp i Lund, som kunnat bota en dödlig autoimmun sjukdom hos djur med hjälp av enzymer från halsflussbakterier.

– När dessa enzymer finns i sitt sammanhang, dvs när bakterien infekterar oss, så bidrar de till att göra infektionen svårare. Nu har vi funnit att de i renodlad form tvärtom skulle kunna ha en sjukdomsbekämpande effekt. Det är ett av de mest spännande och överraskande fynd vi upplevt inom vår forskning! säger Mattias Collin och Lars Björck vid Avdelningen för infektionsmedicin i Lund.

De två enzymer som lundaforskarna studerat använder var sitt sätt att stänga av immunförsvaret. De hjälper därigenom bakterien att infektera kroppen. Men eftersom autoimmuna sjukdomar beror på att immunförsvaret överreagerat och börjat attackera den egna kroppen, så skulle enzymernas förmåga att stänga av immunförsvaret i dessa fall kunna användas till patientens förmån.

Autoimmun blodplättsbrist är en ovanlig men svårbehandlad autoimmun sjukdom, som skadar de blodplättar som behövs för normal blodlevring. Sjukdomen kan i värsta fall leda till livshotande blödningar, och någon riktigt bra behandling finns inte idag. Oonagh Shannon, en annan medlem av samma forskargrupp, har i möss med en liknande sjukdom funnit att enzymbehandling helt botat sjukdomen.

Att stänga av immunförsvaret har vissa nackdelar. Patienter med autoimmuna sjukdomar skulle i bästa fall bli av med sina sjukdomar, men skulle samtidigt bli mycket känsliga för infektioner från virus och  bakterier.

– Därför tänker vi oss att en eventuell enzymbehandling bara skulle pågå en begränsad period, eller kompletteras av gammaglobulin som stärker immunförsvaret mot virus och bakterier, säger Mattias Collin.

De renodlade autoimmuna sjukdomar som orsakas av antikroppar ? den del av immunförsvaret som enzymerna angriper ? är ganska få och ovanliga. Några exempel är autoimmun blodplättsbrist, dito anemi och dito blödarsjuka. Men vanligare sjukdomar som MS och reumatoid artrit beror också delvis på sådana mekanismer. Där tänker sig lundaforskarna att deras enzymer kanske i framtiden kan utvecklas till ett av flera läkemedel i behandlingen.

Forskarnas fynd har nyligen publicerats i de ansedda tidskrifterna PLoS One och PNAS.

Ordförklaring: enzym = ett ämne som påskyndar biokemiska reaktioner utan att själv påverkas.

Kontaktinformation
Kontaktuppgifter: Lars Björck 046-2224492 och lars.bjorck@med.lu.se, Mattias Collin 046-2220721, 0709-718070 och mattias.collin@med.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera