Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2008

Umeåstudie kopplar fetma och blodsocker till bröstcancer

Kvinnor med övervikt eller höga blodsockernivåer löper högre risk för att utveckla bröstcancer visar forskare vid Umeå universitet.

Studien, som publiceras i tidskriften Breast Cancer Research and Treatment, är den första där man studerat hur övervikt och faktorer relaterade till insulinresistens, bl.a. blodsocker, insulin, och leptin påverkar risken av olika typer av bröstcancer. Forskarna fann att övervikt och högt blodsocker minskade risken för “snällare” tumörer, men att risken för aggressiva tumörer ökade.

Resultaten bygger på data från kvinnor i Västerbottens hälsoundersökningar och består av 561 kvinnor som fått bröstcancer några år efter hälsoundersökningen och en lika stor kontrollgrupp av friska kvinnor.

Tanja Stocks, doktorand vid enheten för urologi och andrologi vid Umeå universitet, är försteförfattare till artikeln. Hon tror att sambandet kan bero på att insulinresistens ökar risken för progress av sjukdomen .

– Förhoppningsvis kan det här leda till vidare studier kring hur fetma och blodsockernivåer påverkar typen av tumör och även den totala cancerrisken för individen.

Den forskargrupp som ligger bakom den här studien, ledd av docent Pär Stattin vid enheten för urologi och andrologi, Inst. för kirurgiska och perioperativa vetenskaper, Umeå universitet, visade för ungefär ett år sedan ett motsvarande samband för prostatacancer. Män med insulinresistens hade lägre risk för “snällare” tumörer men hade en ökad risk för aggressiv cancer; ett samband som bekräftats i flera studier.

Forskargruppen har också tidigare visat att högt blodsocker ökar den totala cancerrisken, framför allt bland kvinnor se
http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2538

– Den viktigaste slutsatsen är att man kanske kan minska risken för aggressiv cancer genom att följa de kost- och motionsråd som förebygger hjärt-kärlsjukdom, dvs. att motionera och att äta lagom mycket.

Referens:
“The influence of overweight and insulin resistance on breast cancer risk and tumour stage at diagnosis: a prospective study”, Cust AE, Stocks T, Lukanova A, Lundin E, Hallmans G, Kaaks R, Jonsson H, Stattin P. Breast Cancer Research and Treatment, March 2008.

Kontaktuppgifter:

Tanja Stocks, tel. 090-785 29 84
e-post Tanja.Stocks@urologi.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera