Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2008

Ny forskning ger effektivare cancerbehandling

I 60 år har radioaktivt jod med stor framgång använts för behandling av sjukdomar i sköldkörteln, till exempel cancer och giftstruma. Ny forskning från Göteborgs universitet visar hur behandlingen kan göras ännu effektivare.

Behandling med radioaktivt jod fungerar genom att jod tas upp av sköldkörteln, där den joniserade strålningen slår ut defekta celler.

För att kunna beräkna vilken dos som krävs för att bota patienten görs först en testbehandling med en mycket liten mängd jod. En oönskad bieffekt av denna test är så kallad stunning, som innebär att den lilla mängden jod hämmar sköldkörtelns förmåga att ta upp jod vid huvudbehandlingen. Orsakerna till detta har hittills varit okända.

Charlotta Lundh, doktorand vid Avdelningen för Radiofysik, Göteborgs universitet, kan i sin forskning nu visa både på orsaker till att stunningeffekten uppstår och vilka faktorer som styr effektens styrka.

Enligt Charlotta Lundhs studier minskar testbehandlingen det protein som är huvudansvarigt för att transportera jod in i sköldkörteln. Dessutom påverkas cellerna, så att joden lämnar cellerna snabbare. Hur stark effekten blir beror både på stråldosens storlek och på vilket radioaktiv ämne som används.

Resultaten är mycket viktiga för att man i framtiden ska undvika stunningeffekter, vilket i sin tur möjliggör effektivare behandlingar.

Doktorsavhandlingen Thyroid Stunning. Effect of Absrbed Dose, Dose Rate and Type of Radiation försvarades vid offentlig disputation den 25 januari.

Kontaktinformation
Kontakt:
Charlotta Lundh, Avdelningen för Radiofysik, Göteborgs universitet
031-342 40 23
0706-062205
charlotta.johanson@radfys.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera