Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2008

Blodgrupperna är en viktig del av infektionsförsvaret

I tidskriften PLoS Pathogens påvisar professor Thomas Boréns forskargrupp vid Umeå universitet tillsammans med forskare i Bethesda, USA, för första gången att den biologiska funktionen hos blodgruppssystemet AB0 är att skydda mot infektionssjukdomar.

Det välkända AB0-blodgruppssystemet, som är baserat på kolhydratmönster, beskrevs redan för mer än 100 år sedan av Karl Landsteiner och det är nära nog 60 år sedan Lundaforskaren Rune Grupp först påvisade att majoriteten av befolkningen har dess blodgruppsantigener i sin saliv, tårvätska och mjölk samt i de slemlager som täcker och skyddar celler och slemhinnor i både mag-tarmkanalen och munhålan. Fram till idag har man dock inte förstått den biologiska funktionen hos blodgrupperna, annat än att de orsakar komplikationer i samband med blodtransfusioner.

I artikeln visas att de flesta rhesusapor har blodgrupp B och är av s.k. svag sekretortyp, en sammansättning som är mycket vanlig hos människor i Sydostasien, vilket är det område som rhesusapor ursprungligen härstammar från. Denna märkliga likhet visar troligen att både människor och primater/apor i denna del av världen naturligt anpassat mag-tarmkanalens kolhydratmönster till faktorer i den lokala miljön, t.ex. trycket från infektionssjukdomar.

Dessutom visar artikeln att individens sekretortyp påverkar hur magslemhinnans kolhydratmönster förändras av en infektion av magsårsbakterien Helicobacter pylori. Den vanligaste sekretortypen i aporna, svag, verkar “skydda” aporna mot effekterna av Helicobacter-infektion genom att djuren har ett mer stabilt kolhydratmönster. Därigenom får de mindre inflammation i magslemhinnan (magkatarr) och mindre mängd Helicobacter i magen, medan apor med reguljärt sekretorstatus, den sekretortyp som är vanligast i europeisk och nordamerikansk befolkning, i motsvarande läge får mer inflammation i magslemhinnan, minskade nivåer av AB0-blodgruppsantigener samt fler bakterier i magslemhinnan.

De nya resultaten pekar således på betydelsen av AB0-blodgruppssystemet och dess sekretorstatus som en del av människans och de högre apornas nedärvda första försvar mot infektionssjukdomar.

Forskarna bakom studien är Thomas Borén, Umeå universitet, samt Sara Lindén, Mater Medical Research Institute, South Brisbane, Australien, från 2008 vid The Mucosal Immunobiology and Vaccine Center vid Göteborgs universitet; Jafar Mahdavi, tidigare vid Umeå universitet, numera Queen’s Medical Centre, Nottingham, GB; Ingemar Carlstedt, Lunds Universitet, Cristina Semino-Mora, Cara Olsen och Andre Dubois, Bethesda, USA.

För mer information, kontakta professor Thomas Borén, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, samt Laboratoriet för Molekylär Infektionsmedicin (MIMS), tel. 090-786 93 60, epost Thomas.Boren@medchem.umu.se

Kontaktinformation
Boréns forskargrupp ingår i Umeå universitets starka forskningsområde Infektioner, läs mer om dess forskning i projektdatabasen
http://www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=8

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera