Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2007

Enkelt ljustest kan förebygga hudcancer

Riskabla solvanor ligger bakom den dramatiska ökningen av hudcancer i Skandinavien och hela västvärlden. Ett enkelt ljustest kan vara användbart i arbetet att förebygga sjukdomen, visar en avhandling vid Linköpings universitet.

Exponering för solens ultravioletta strålning (UV-strålning) och den individuella ljuskänsligheten i huden är två viktiga faktorer för uppkomsten av hudcancer. Personer som lätt blir rödbrända behöver vara extra noga med att skydda sig mot solen.

Nu visar Magnus Falk, distriktsläkare och nybliven medicine doktor vid Linköpings universitet, att ljustestning kan få personer i riskzonen att ändra sin attityd till solning och inse betydelsen av att skydda sig mot solen.

Ett ljustest innebär att man utsätter ett litet område på ryggen eller armens insida för en serie UV-doser av ökande styrka. Antalet rodnader som uppstår visar hur känslig man är – ju fler rodnade fält, desto större ljuskänslighet. Metoden är så enkel att den kan avläsas av individen själv, vilket gör att den kan utföras i stor skala till låg kostnad.

För att undersöka möjligheterna till förebyggande åtgärder mot hudcancer genomförde Magnus Falk en studie bland 308 personer som besökte en vårdcentral i Linköping. Alla fick till att börja med fylla i ett frågeformulär om hur mycket de solade, hur de skyddade sig och vad de hade för attityder till solande. En tredjedel av dem fick endast ett skriftligt omdöme tillbaka. En tredjedel fick även tala med en läkare. Den sista tredjedelen av försökspersonerna fick dessutom genomgå ett ljustest som de själva läste av, plus en skriftlig utvärdering av resultatet.

På hela försöksgruppen visade det sig att den muntliga konsultationen fick ett bättre genomslag än den skriftliga. Bäst resultat uppnåddes bland dem som gjorde ett ljustest och fick veta att de hade en hög UV-känslighet. Slutsatsen är att ljustestet kan vara ett användbart verktyg för att förebygga hudcancer speciellt i denna grupp med förhöjd risk för sjukdomen.


Avhandlingen heter Towards a broader use of phototesting – in research, clinical practice and skin cancer prevention. Den lades fram vid disputation 30 november.

Kontaktinformation
Kontakt:
Magnus Falk 013-225337, 0708-106176, magnus.falk@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera