Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2007

Ny strålteknik ger bättre resultat mot cancer i svalget

Satsningen på ny strålbehandling ger bättre resultat mot cancer i svalget. Den nya tekniken är dessutom skonsam mot både spottkörtlar och hörselgångar. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Varje år får uppemot 40 svenskar veta att de har cancer i den övre delen av svalget. Strålbehandling är effektivt för många av patienterna, men av de stora tumörerna kommer nästan hälften tillbaka efter strålbehandlingen, visar avhandlingen. I de fall där cancern hunnit sprida sig till flera lymfkörtlar i halsen får mer än en tredjedel av patienterna metastaser i resten av kroppen.

Den traditionella strålbehandlingstekniken ger relativt jämn strålning. Även om tekniken är effektiv i många fall klarar den inte riktigt att täcka stora tumörer i övre svalget. Dessutom kan friska organ runt tumören påverkas. Strålbehandlingen kan ge biverkningar i form av muntorrhet, nedsatt hörsel, öroninflammation eller sämre funktion i sköldkörteln.
– Sedan några år tillbaka använder vi på Jubileumskliniken en ny strålteknik där strålintensiteten kan varieras i små enheter i varje fält. Därmed kan strålbehandlingen anpassas bättre efter var tumören ligger och vilken form den har. Detta gör att vi får bättre täckning på tumören och kan minska stråldosen till friska organ, säger läkaren Zahra Taheri-Kadkhoda.

I sin forskning har Zahra Taheri-Kadkhoda simulerat strålbehandling på datortomografibilder med hjälp av ett datorprogram som i vanliga fall används för att planera strålbehandling för patienter. Simuleringarna visar att den nya tekniken gör det möjligt att ge patienter med cancer i övre svalget mer strålning mot tumören eftersom frisk vävnad skonas.
– Detta har stor betydelse för att minska risken för att tumörerna kommer tillbaka och vi tror också att det minskar risken för att cancern ska sprida sig i form av metastaser, säger Zahra Taheri-Kadkhoda.

Den nya tekniken kan även användas med laddade partiklar, bland annat protoner. Protoner har visat sig sprida betydligt mindre stråldoser i frisk vävnad och skulle därmed kunna minska risken för biverkningar.
– Inom några få år är ett modernt center för protonbehandling färdigt i Uppsala och då hoppas vi kunna erbjuda våra patienter behandling där. Det kommer att få betydelse inte minst för barn och för patienter som får cellgiftsbehandling i samband med strålbehandlingen, säger Zahra Taheri-Kadkhoda.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi
Avhandlingens titel: Nasopharyngeal carcinoma, past, present and future directions
Avhandlingen försvaras fredagen den 2 november, klockan 09.00, Jubileumsklinikens aula, Gula stråket 2b, SU/Sahlgrenska, Göteborg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera