Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 september 2007

Konservativa könsmönster fortsätter hota jämställdheten

Trots 40 år av aktiv jämställdhetspolitik är jämställdhet fortfarande en bristvara i det svenska samhället. Osakliga löneskillnader, olika former av diskriminering och segregering, den ojämlika fördelningen av obetalt arbete och ansvar för barn och familj är några exempel på detta. Likväl kan Sverige se tillbaka på en utveckling som gjort Sverige till föregångsland i en internationell jämförelse. Ekonomi-historikern Maria Stanfors vid Lunds universitet visar i ny forskning på olika faktorer som har påverkat jämställdheten i Sverige under 1900-talet.

På 70-talet tog jämställdhetsdebatten fart. Utökad barnomsorg och förlängd föräldraledighet innebar en markant skillnad för många kvinnor. Men även långt tidigare fanns perioder då jämställdheten tog språng framåt.
– Framstegen har mycket att göra med kvinnans lönearbete, säger Maria Stanfors. Början av 20-talet är en sådan period då Sveriges ekonomi förändrades och arbetstillfällena inom handel och kontor ökade markant. En annan sådan period var under den allmänna högkonjunkturen efter andra världskriget då en överhettad ekonomi drog in alltfler kvinnor i förvärvsarbete.

Maria Stanfors presenterar sina rön i boken Mellan arbete och familj, som ges ut på SNS förlag. Där ges en bild av det långsiktiga förändringsförloppet i fråga om kvinnors arbete, karriär, utbildning och barnafödande. Ett centralt tema är att belysa hur kvinnor gjort olika val vad gäller arbete och familj under olika tidsperioder och vilka strategier de använt sig av. På olika sätt poängteras betydelsen av kvinnors lönearbete och hur viktigt ett erkännande av kvinnors produktiva arbete är för deras ekonomiska status, men också att vi inte kan förstå kvinnors produktiva roll och position på arbetsmarknaden utan att ta hänsyn till deras reproduktiva roll och position i hushållet. I analysen kombineras historia, ekonomi och demografi vilket ger den bakgrund mot vilken vår nutid och dess problem kan bli tydlig, förstås och förklaras.

Kontaktinformation
Maria Stanfors är fil. dr i ekonomisk historia och verksam som forskare och lärare vid Lunds universitet. Hon ställer gärna upp för intervjuer och nås på tfn 046-222 08 34, mobil 070-24 99 766, e-post: Maria.Stanfors@ekh.lu.se. För recencionsex ring 08-507 025 46, 0709-75 62 51

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera