Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 augusti 2007

Utbildningsnivå påverkar risken för cancer och chansen att överleva

Högutbildade män och kvinnor har större chanser att överleva olika cancertyper än lågutbildade. Samtidigt får de högutbildade kvinnorna oftare diagnosen godartad brösttumör. En förklaring kan vara att högutbildade kvinnor i större utsträckning går på mammografi, menar forskarna bakom två nya studier.

– Det kan även finnas skillnader i följsamhet till behandling, hur cancer upptäcks och utreds samt vilket stöd som finns i omgivningen, säger Jan Sundquist, professor vid Karolinska Institutet och verksam vid Centrum för allmänmedicin (CeFAM).

Varje dag får över 100 personer i Sverige veta att de har cancer och drygt 50 000 nya fall upptäcks varje år. I de hittills största studierna om sambandet mellan cancer och utbildningsnivå, insjuknande samt överlevnad, har ett forskarlag vid CeFAM funnit att ju högre utbildningsnivå man har desto större är chanserna att överleva.

En av studierna visar även att högutbildade kvinnor löper större risk att drabbas av framförallt godartad brösttumör än lågutbildade. I den ena studien har forskarna följt över tre miljoner män och kvinnor med hjälp av uppgifter från den svenska databasen för familjecancer. Forskarna konstaterar att de högutbildade har i snitt 40 procent högre chans att överleva ett tjugotal olika cancertyper än lågutbildade. Några exempel är tjocktarms-, bröst-, urinblåse-, hud- och lungcancer.

En förklaring till resultatet kan enligt forskarna vara att det finns skillnader i följsamhet till behandling, hur cancer upptäcks och utreds samt vilket socialt nätverk de drabbade har. Det kan också bero på att personer med olika utbildningsnivå har skilda livsstilsvanor, exempelvis motionsvanor, kosthållning och tobaks- och alkoholvanor.

– Vår forskning visar att utbildningsnivå är en viktig faktor att ta hänsyn till, inte minst i den hälsopolitiska debatten. Men för att förstå mer om mekanismerna bakom bör den här sortens forskning kompletteras med uppgifter om storleken på tumörerna när man fick sin cancerdiagnos och mer fakta om vilka som går på allmän screening och hur uppmärksam den enskilda individen och vården är på tidiga tecken av cancer, säger professor Jan Sundquist en av forskarna bakom studien.

Forskarlaget har även studerat kopplingen mellan utbildningsnivå och risken att drabbas av bröstcancer. De har följt över en och en halv miljoner svenska kvinnor mellan år 1990 och 2004. Trots att forskarna tog hänsyn till faktorer som till exempelvis ålder, antal graviditeter och familjemedlemmar som drabbats, så kvarstod det faktum att kvinnor med högskoleutbildning löpte 44 procent högre risk att drabbas av godartad bröstcancer än kvinnor med högst nioårig grundskola. De högutbildade hade även en högre risk att insjukna i elakartad bröstcancer.

– Det är givetvis inte utbildning i sig som orsakar bröstcancer, utan troligast är att högutbildade kvinnor är mer benägna att gå på screening, vilket är det säkraste sättet att upptäcka förstadier till bröstcancer, Vi är förvånade att resultatet visar på så stora skillnader i ett land där alla har goda möjligheter att få bra vård och gå på gratis hälsokontroller, säger forskaren Shehnaz Hussain som är huvudförfattare till studien.
.


Publikationer:

“Influence of education level on breast cancer risk and survival in Sweden between 1990 and 2004 “, SK Hussain, A Altieri, J Sundquist och K Hemminki, International Journal of Cancer, online 20 augusti 2007, Doi: 10.1002/ijc.23007

“Influence of education level on cancer survival in Sweden”, SK Hussain, P Lenner, J Sundquist och K Hemminki. Annals of Oncology, online augusti 2007, DOI:10.1093/annonc/mdm413

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Jan Sundquist, professor, CeFAM
Tel: +46 (0)73- 366 26 34
E-post: jan.sundquist@ki.se

Shehnaz Hussain, med dr, CeFAM
Tel: +1 (310) 429-9859
E-post: shehnaz.hussain@ki.se

Daphne Macris, informationsansvarig, CeFAM
Tel: +46 (0)73-91 45 245
E-post: daphne.macris@sll.se

Centrum för allmänmedicin, CeFAM, är det största utbildnings-, utvecklings- och forskningscentrat inom allmänmedicin i landet och bland de största i Europa. Över 170 forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs inom exempelvis diabetes, hjärt/kärlsjukdomar, cancer och ärftlighet, psykisk ohälsa, fysisk aktivitet, mag tarmsjukdomar och hälsa och livskvalitet i olika bostadsområden. CeFAM är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Läs mer på www.cefam.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera