Artikel från Karolinska Institutet
3 juli 2007

Cancerläkemedel vid ryggmärgsskada?

En forskargrupp vid Karolinska Institutet, ledd av professor Lars Olson, har nyligen visat att en viss typ av cancerläkemedel också har positiva effekter vid ryggmärgsskada.

Det rör sig om läkemedel som används vid bland annat olika typer av bröstcancer, prostatacancer, hudcancer och lungcancer. Medicinerna verkar genom att blockera receptorn för tillväxtfaktorn EGF (epidermal growth factor). Därmed bromsas tumörtillväxten.

Djurförsök har nu visat att en stark blockerare av EGF-receptorn har positiva effekter vid ryggmärgsskada. De behandlade djuren fick bättre gångfunktion, bättre känsel och bättre blåsfunktion.

– Vi inspirerades av en amerikansk studie som kommit fram till att blockering av EGF-receptorn skulle kunna stimulera nervväxt. I vår modell behandlades råttor med partiell skada av ryggmärgen med en EGF-receptorblockerare (PD168393). Med hjälp av en liten pump under huden och en tunn slang tillförde vi drogen till skadeområdet i två veckor, berättar Lars Olson.

Läkaren Matthias Erschbamer, ansvarig för studien, säger att detta är den hittills bästa effekten av en drog på ryggmärgsskada.

– Det skulle ha stor klinisk betydelse om motsvarande effekt kunde uppnås hos patienter. De mediciner som finns registrerade för kliniskt bruk är visserligen inte lika starkt blockerande som den vi använt i våra djurstudier, men vi har preliminära fynd som talar för att de ändå skulle kunna vara verksamma vid ryggmärgsskada, säger Matthias Erschbamer.

Studien “Inhibiting Epidermal Growth Factor Receptor Improves Structural, Locomotor, Sensory and Bladder Recovery from Experimental Spinal Cord Injury” publicerades 13 juni 2007 i The Journal of Neuroscience.

Författare: Matthias Erschbamer, Karin Pernold och Lars Olson, samtliga vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Professor Lars Olson
Institutionen för Neurovetenskap
Tel: 08-524 870 50
Mobil: 070-670 33 88
E-post: Lars.Olson@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66
Mobil: 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera