Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2007

Patienter med matstrupscancer ofta deprimerade

Ångest- och depressionssjukdom är betydligt vanligare hos patienter med matstrupscancer jämfört med den övriga befolkningen. Många mår fortfarande psykiskt dåligt ett år efter det att behandlingen inletts. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Varje år får omkring 400 svenskar diagnosen matstrupscancer vilket gör den till en förhållandevis ovanlig cancerform i vårt land. Den är dock betydligt vanligare i områden som Kina, Mellanöstern och Sydamerika. I världen i stort är det den åttonde vanligaste cancerformen av alla.
– Det är en av de värre cancersjukdomar man kan drabbas av. Många fall upptäcks för sent och bara omkring 15 % av patienterna överlever de första fem åren efter diagnosen, säger läkaren Henrik Bergquist.

94 patienter som fått diagnosen matstrupscancer fick i en studie svara på ett frågeformulär som med hög träffsäkerhet visar om patienten har ångest- eller depressionssjukdom. Nästan hälften, 42 %, visade sig må psykiskt dåligt redan vid diagnos.
– Om patienten har en samtidig ångest- eller depressionssjukdom kan det bli svårare att bekämpa cancersjukdomen, framförallt beroende på att patienten då kan ha svårare att medverka till själva cancerbehandlingen i den omfattning som är önskvärt, säger Henrik Bergquist.
Tidigare studier har också visat att patienter med svåra cancersjukdomar har en ökad självmordsfrekvens jämfört med befolkningen i övrigt.

Trots att patienterna började få behandling för sin cancersjukdom fortsatte många att må psykiskt dåligt. Ett år efter diagnosen hade fortfarande uppemot en tredjedel av patienterna ångest- eller depressionssjukdom.
– Patienterna själva är ofta inte medvetna om att de kanske lider av en psykisk sjukdom. Vi måste bli bättre inom vården på att uppmärksamma symptom som tyder på psykisk ohälsa hos patienter med cancersjukdomar, säger Henrik Bergquist.

I de fall där cancern sitter högt upp i matstrupen kan nedre delen av svalget, struphuvudet och övre delen av matstrupen opereras bort och ersättas med en bit tunntarm. I Göteborg har man störst erfarenhet i Sverige av detta tekniskt mycket komplicerade ingrepp även om antalet opererade patienter är förhållandevis få.
– Hittills är det bara 16 patienter som blivit opererade men våra resultat tyder på att ingreppet fungerar väl. Många har överlevt sin cancersjukdom, klarar av att svälja relativt bra och har en förhållandevis god livskvalitet, säger Henrik Bergquist.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar
Avhandlingens titel: Aspects on the management of patients with esophageal cancer

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Henrik Bergquist, leg. läkare, telefon: 031-342 10 00, 070-766 49 49, e-post: henrik.bergquist@vgregion.se

Handledare:
Adjungerad lektor Magnus Ruth, telefon: 031-342 10 00, e-post: magnus.ruth@astrazeneca.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera