Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2007

Bröstcancersjuka kan slippa onödigt ingrepp

Portvaktskörteln kan visa läkarna om bröstcancern spridit sig till lymfknutorna i armhålan. Jana de Boniface vid Uppsala universitet och Centrallasarettet i Västerås visar i sin avhandling den 1 juni, att kvinnor med bröstcancer kan slippa onödiga och omfattande ingrepp tack vare biopsi på portvaktskörteln.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över – under år 2004 hittades 6925 nya fall bara i Sverige. För att kunna bedöma prognosen för varje kvinna och välja rätt behandling, är det viktigt att ta reda på om cancern spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan eller inte. En skonsam metod för att få den informationen är att göra en biopsi på portvaktskörteln, den första lymfknutan dit tumörcellerna kommer.

Tidigare har man tagit bort friska lymfknutor ur armhålan för säkerhets skull, men Jana de Boniface har med sin forskning visat att om portvaktskörteln är frisk, finns det ingen anledning att ge sig på de bakomliggande knutorna.

– Våra resultat tyder på att biopsi på portvaktskörteln är en tillförlitlig metod för cancer. Genom att göra en biopsi kan patienten slippa mera omfattande kirurgi i armhålan – ingrepp som kan leda till problem som svullnad eller känselnedsättning i armen, säger Jana de Boniface.

Hon och hennes kollegor har följt 2246 patienter som opererats mot bröstcancer och hittills har 13 patienter fått återfall begränsade till armhålan, medan ytterligare 14 samtidigt fått återfall i bröstet eller andra organ. Eftersom det varit omstritt huruvida man kan använda portvaktskörtelsbiopsi även för större brösttumörer, har Jana de Boniface dessutom undersökt 109 patienter med tumörer större än tre centimeter. Resultatet visade att metoden är lika tillförlitlig för stora tumörer som för mindre, med undantag av patienter som hade flera tumörhärdar i samma bröst.

Portvaktskörten är också den viktigaste skådeplatsen för kroppens eget immunförsvar mot bröstcancer och därför gjordes också en studie på hur 25 patienters tumörer påverkade immunförsvaret. I stor utsträckning saknade patienternas immunceller de viktiga signalsubstanser som behövs för att bekämpa cancern. Fenomenet har iakttagits vid andra cancertyper och anses tyda på en dämpning av kroppens försök att angripa sjukdomen. Fynden kan få en framtida betydelse i nya behandlingsmetoder som handlar om att anlita kroppens egna immunceller för att bekämpa cancer.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Jana de Boniface, 08-34 55 79, 070-247 23 05, e-post: janamarit@yahoo.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera