Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2007

Ingen risk för spridning av cancer genom blodtransfusioner

Cancerpatienter accepteras normalt inte som blodgivare, men det händer att personer med en ännu oupptäckt cancer ändå ger blod. Forskare vid Karolinska Institutet har därför undersökt om cancerceller kan överföras via blodet och leda till att mottagaren själv utvecklar cancer. Svaret publiceras i veckans nummer av medicintidskriften The Lancet: cancer kan inte överföras genom blodtransfusion.

– Resultaten, som måste betecknas som tillförlitliga, rätar ut ett av få återstående frågetecken kring patientsäkerheten vid blodtransfusion” säger Olof Nyrén, professor vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik och huvudansvarig för projektet.

Studien genomfördes i samarbete med forskare vid Statens Serum Institut i Köpenhamn. Forskarna har samlat ihop datoriserade uppgifter om 1,13 miljoner blodgivare och 1,31 miljoner mottagare av blod i Sverige och Danmark. De kunde då identifiera drygt 12 000 patienter som fått blod från givare som diagnostiserats med cancer inom fem år efter blodtransfusionen.

Mottagarna följdes sedan i upp till 34 år med hjälp av registersamkörningar mot bland annat de svenska och danska cancer- och dödsorsaksregistren. Som jämförelsegrupp användes 342 000 patienter som man säkert kunde säga inte hade tagit emot blod från givare med latent cancer. De två gruppernas cancerrisker jämfördes med statistiska metoder, varvid hänsyn togs till kön, ålder, bostadsort, blodgrupp, antal blodtransfusioner och tid sedan den första transfusionen.

Det visade sig att patienterna i de två jämförda grupperna hade exakt samma cancerrisk. Hur man än vände och vred på data fanns det inget som tydde på att patienter som fått blod från givare med en ännu inte diagnostiserad cancer har en ökad risk att själva utveckla cancer.

– Trots att säkerheten inom den transfusionsmedicinska verksamheten numera är mycket hög arbetar man ändå kontinuerligt med att försöka identifiera eventuella förbisedda risker. Den svensk-danska databas som byggts upp för det här projektet kan även fortsättningsvis vara mycket användbar i det arbetet, säger professor Olof Nyrén.

Publikation:
“Risk of cancer after blood transfusion from donors with subclinical cancer; a retrospective cohort study”
Gustaf Edgren, Henrik Hjalgrim, Marie Reilly, Trung N Tran, Klaus Rostgaard, Agneta Shanwell, Kjell Titlestad, Johanna Adami, Agneta Wikman, Casper Jersild, Gloria Gridley, Louise Wideroff, Olof Nyrén och Mads Melbye
The Lancet, 18 maj 2007

För mer information, kontakta:

Doktorand Gustaf Edgren (försteförfattare)
Tel: 08-524 861 40 eller 0708-18 68 62
E-post. gustaf.edgren@ki.se

Professor Olof Nyrén
Tel: 070-742 80 20
E-post: olof.nyren@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 eller 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera