Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2007

Ana Romero prisas för cancerforskning

Ana Romero som forskar om tumörimmunologi vid Sahlgrenska akademin är årets mottagare av Assar Gabrielssons pris. Hon får priset för sin avhandling om hur immunsystemets effektorceller känner igen och eliminerar maligna celler.

Ana Romeros studier har riktats in på två typer av vita blodkroppar som båda känner igen och effektivt dödar flera typer av canceromvandlande celler, men dessa tumördödande celler är ofta inaktiva vid flera cancerformer. Detta anses bidra till att maligna celler kan sprida sig.

I sin avhandling från år 2006 visar Ana Romero att kroppens egna fagocyter undertrycker den tumördödande funktionen hos två typer av vita blodkroppar genom att producera reaktiva syreradikaler.
– Fagocyter är den typ av immunceller som försvarar kroppen mot inkräktare genom att innesluta dem och äta upp dem. Som en del i sitt försvar använder de reaktiva syreradikaler som alltså tycks utnyttjas av maligna celler för att undgå att förstöras av immunsystemets effektorceller, säger Ana Romero.

Avhandlingen beskriver i detalj vilka molekylära mekanismer som ligger bakom detta fenomen som kallas cancerrelaterad immunosuppression och vilka funktionella konsekvenser suppressionen får. Hennes resultat kan i förlängningen leda till nya behandlingar, bland annat vid den vanligaste formen av akut blodcancer hos vuxna, akut myeloisk leukemi.
– Ana Romero visar att läkemedel som hämmar suppressionen kan ha avgörande betydelse för sjukdomsförloppet. Det är första gången vi ser en möjlighet att farmakologiskt behandla återfall av akut myeloisk leukemi, säger professor Gösta Granström, verkställande ledamot, Assar Gabrielssons fond för klinisk cancerforskning.

Ana Romero försvarade sin avhandling Immunoregulation by mononuclear phagocytes: mechanisms and clinical implications den 3 mars 2006.

Assar Gabrielssons fonds pris delas ut för utmärkt avhandling i cancerforskning under de senaste tre åren och prissumman är på 100 000 kronor. Priset delas nu ut för tredje gången.

Assar Gabrielsson, 1891 – 1962, var en av Volvos grundare. 1916 anställdes han vid SKF och sju år senare utsågs han till koncernens försäljningschef. 1924 inledde han samarbete med Gustaf Larsson för att starta biltillverkning i Sverige. 1926 bildades AB Volvo och Assar Gabrielsson utsågs till företagets VD, en tjänst han inte lämnade förrän 30 år senare. Till minne av Assar Gabrielsson bildades efter hans död forskningsstiftelsen Assar Gabrielssons fond. Stiftelsen delar årligen ut runt 3 miljoner kronor till forskare inom fältet klinisk cancerforskning.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Professor Gösta Granström, verkställande ledamot, Assar Gabrielssons fond för klinisk cancerforskning, telefon: 031-342 12 76, e-post: gosta.granstrom@orloss.gu.se
Medicine doktor Ana Romero, telefon: 031-342 49 18, e-post: ana.romero@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera