Artikel från Karolinska Institutet
10 maj 2007

Dubbelt så stor cancerrisk för snusare

Snusare har en fördubblad risk att drabbas av cancer i bukspottkörteln. Det är huvudresultatet av en uppföljningsstudie som forskare vid Karolinska Institutet genomfört bland nästan 300 000 manliga byggnadsarbetare. Undersökningen publiceras online i den ansedda medicinska tidskriften the Lancet.

Tobaksrökning är en känd riskfaktor för bukspottkörtelcancer, som är ovanligt elakartad cancerform. Eftersom det är vanligt att snusare också röker har utmaningen i all epidemiologisk forskning om snus och cancer varit att särskilja effekterna av rökning från effekterna av snusandet. Vad som gör den nu publicerade studien unik är att det varit möjligt att undersöka sambandet mellan snusning och cancerrisk i en tillräckligt stor grupp av män som över huvud taget inte rökt.

De undersökta männen besökte Bygghälsans hälsokontroller mellan 1978 och 1992 och rapporterade då om sina rök- och snusvanor. Forskarna har även studerat förekomsten av munhåle- respektive lungcancer bland männen, men hittade inget samband med snusbruk.

– Vi är egentligen inte särskilt överraskade. Bukspottkörteln har varit på tapeten i flera tidigare epidemiologiska undersökningar på människa, både vad gäller skandinaviskt snus och amerikansk rökfri tobak. Däremot har tidigare studier av munhåle- och lungcancer i relation till skandinaviskt snus varit negativa, säger professor Olof Nyrén, forskningsledare vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik.

Det som den nya studien främst tillför är att den slår fast att även skandinaviskt fuktigt snus kan vara cancerframkallande. Men studien visar också att riskerna för snusare är små och av allt att döma betydligt mindre än riskerna som är associerade med rökning.

– Om 10 000 snusande men icke-rökande män följs i tio år kommer enligt våra data åtta eller nio att få bukspottkörtelcancer jämfört med fyra bland dem som varken röker eller snusar. Men 9 991 drabbas inte, så oddsen är inte så dåliga, säger han.

Debatten om huruvida nettoeffekten av snusanvändning är positiv eller inte har pågått länge. Ledande forskare och sjukvårdspersonal har förespråkat användning av snus om det samtidigt innebär att människor röker mindre. Olof Nyrén menar dock att det är viktigt att ha alla fakta på bordet innan man ger rådet att använda snus som rökavvänjning.

– Vi måste ha tillförlitliga och precisa mått på riskerna med såväl rökning som snusning, men också om effekterna av andra, alternativa rökavvänjningsmetoder. Dessutom måste vi vara säkra på att en ökad marknadsföring av snus inte leder till ett tobaksberoende hos ungdomar som annars inte hade börjat röka, säger han.


Publikation:
“Oral use of Swedish moist snuff (snus) and risk for cancer of the mouth, lung and pancreas in male construction workers; a retrospective cohort study”
Juhua Luo, Weimin Ye, Kazem Zendehdel, Johanna Adami, Hans-Olov Adami, Paolo Boffetto, Olof Nyrén
The Lancet, online, 10 maj 2007

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Professor Olof Nyrén
Tel: 08-524 861 95
Mobil: 070-7428020
E-post: olof.nyren@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera