Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2007

Ny potentiell måltavla för cancerbehandling

En upptäckt av ett forskarlag vid Sahlgrenska akademin kan ge nya behandlingar vid bland annat lungcancer och blodcancer. Genom att stoppa produktionen av ett särskilt enzym i möss minskade tumörutvecklingen och mössen överlevde betydligt längre.

I många former av cancer stimuleras tumörernas tillväxt och deras förmåga att sprida sig av ett antal CAAX-proteiner. Detta har lett till intensiv forskning om hur man kan blockera aktiviteten hos dessa proteiner.
– Det enzym vi studerar bearbetar CAAX-proteinerna så att de får de egenskaper som stimulerar cancertillväxt. Genom att blockera detta enzym kunde vi minska modifieringen av CAAX-proteiner i en ny cancermodell hos möss, säger docent Martin Bergö som leder forskningen vid Wallberglaboratoriet vid Sahlgrenska akademin.

Forskarlaget använder en genförändrad mus som producerar ett muterat och konstant aktivt CAAX-protein. Det är en ny modell för en mycket aggressiv lungcancer och en mild form av blodcancer. I dessa möss kan även produktionen av det enzym som kallas GGTas1 stoppas.
– När vi hämmade produktionen av enzymet minskade tumörutvecklingen kraftigt. Mössen överlevde betydligt längre och alla tecken på blodcancer försvann. Ett läkemedel som blockerar detta enzym kan bli en effektiv framtida cancerbehandling, säger Martin Bergö.

Resultaten talar starkt för att enzymet GGTas1 är en lovande måltavla för cancerbehandling. På cellnivå resulterade hämningen av enzymet i en blockerad celltillväxt och minskad cellrörlighet.
– En annan intressant upptäckt i denna studie var att många typer av celler verkar kunna överleva utan enzymet. Det är viktigt från ett toxikologiskt perspektiv, eftersom man vill att ett läkemedel helst bara ska skada cancercellerna och inte normala celler och vävnader, säger Martin Bergö.

Forskargruppen jobbar nu vidare med att avgöra om GGTas1 även kan vara en effektiv måltavla för behandling av andra typer av cancer. De ska även säkerställa att hämning av detta enzym inte orsakar skada i andra celltyper och vävnader.

Tidskrift: Journal of Clinical Investigation
Artikelns titel: GGTase-I deficiency reduces tumor formation and improves survival in mice with K-RAS-induced lung cancer
Författare: Anna-Karin M. Sjögren, Karin M.E. Andersson, Meng Liu, Briony A. Cutts, Christin Karlsson, Annika M. Wahlström, Martin Dalin, Carolyn Weinbaum, Patrick J. Casey, Andrej Tarkowski, Birgitta Swolin, Stephen G. Young, Martin O. Bergö

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Docent Martin Bergö, telefon: 031-342 78 58, e-post: martin.bergo@wlab.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera