Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 maj 2007

Gåtan Crohns sjukdom ett steg närmare sin lösning

Celler i immunförsvaret som inte kan sluta producera inflammerande ämnen kan vara orsaken bakom Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Bindvävsceller från inflammerad tjocktarm hos möss är konstant aktiverade. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Crohns sjukdom och ulcerös kolit är två kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som framförallt drabbar unga människor under 30 år. Sjukdomarna kan ge krampartad buksmärta, diarré, feber och viktminskning. Över tusen personer får varje år någon av dessa diagnoser i Sverige. Sjukdomarna tros vara ärftliga, men de exakta orsakerna är än så länge okända.
– Behandlingen för dessa sjukdomar har förbättrats de senaste åren, men för att hitta bästa möjliga behandlingsmetod måste vi veta mer om orsakerna bakom, säger cellbiologen Tanya Karlson.

Tanya Karlson har studerat celler som kallas fibroblaster från möss med inflammerad tjocktarm. Fibroblasterna producerar proteiner som bygger upp bindväv. Avhandlingen visar att det finns mindre av en särskild aktiveringsmottagare på cellytan hos inflammerade fibroblaster.
– Trots att cellerna hade färre receptorer kunde vi se att de svarade betydligt starkare på aktiveringssignaler som går via dessa mottagare. De producerade också en högre mängd proinflammatoriska ämnen jämfört med fibroblaster isolerade från normal vävnad, säger Tanya Karlson.

Fibroblasternas ständiga aktivering kunde spåras till två olika faktorer som samverkar med varandra. Dessa så kallade transkriptionsfaktorer slår tillsammans på en stor mängd olika gener som ansvarar för produktion av ämnen som stimulerar fortsatt inflammation.
– Upptäckten ökar vår kunskap om att flera olika celltyper spelar en stor roll vid kronisk inflammation. Genom sin aktiverade karaktär kan fibroblasterna medverka till de sjukdomsskov som är typiska för dessa sjukdomar, säger Tanya Karlson.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi
Avhandlingens titel: Regulation of mucosal inflammation fibroblasts

Avhandlingen försvaras torsdagen den 10 maj, klockan 09.00, föreläsningssal Ivan Ivarsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Tanya Karlson, fil. mag, telefon: 031-786 63 34, e-post: tanya.karlson@immuno.gu.se

Handledare:
Medicine doktor Paul Bland, telefon: 031-786 63 23, e-post: paul.bland@immuno.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera