Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2007

25 miljoner till cancerforskning i Lund

Ett stort forskarsamarbete vid Lunds universitet har fått 25 milj kr av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för ny utrustning för s k genomik- och proteomik-forskning inom cancerområdet. Målet är att identifiera gener och proteiner som karakteriserar olika cancersjukdomar, för att kunna ställa diagnos på ett tidigare stadium och skräddarsy behandlingar.

Det är sju toppforskare och deras medarbetare som slutit sig samman i ett centrum kallat Create Health. Create Health, som tidigare fått 45 milj kr från Stiftelsen för strategisk forskning, är inte ett virtuellt utan ett fysiskt centrum. Merparten av deltagarna har flyttat ihop på Biomedicinskt Centrum, vilket gör att idéer och problemlösningar kan bollas i korridorer och fikarum.
I det tvärvetenskapliga samarbetet ingår bl a immunologer, tumörbiologer, nanoteknologer, bioinformatiker och cancerforskare. Man arbetar “från teknik till klinik”, dvs försöker överbrygga gapet mellan grundforskningens tekniska uppfinningar och laboratoriestudier och den kliniska tillämpningen på cancersjuka patienter. Det handlar i första hand om bröstcancer och lymfom. Stödet från Wallenbergstiftelsen gör att nya instrument kan köpas in som kan förbättra forskningsarbetet ytterligare.
– Det är utomordentligt välmotiverat och glädjande att cancerforskningen inom Create Health fått detta stora anslag. Internationella utvärderingar visar att verksamheten håller högsta nivå, säger Lunds universitets rektor Göran Bexell.
Programdirektör för Create Health är professorn i immunteknologi Carl Borrebaeck.
– Vårt mål är att utveckla verktyg med vars hjälp man kan analysera t ex proteinmönster från blodprov från olika cancerpatienter, och sålla fram dem vars cancer är mest aggressiv. De behöver den snabbaste och tuffaste behandlingen, medan man kan gå mer varligt fram i andra fall, säger han.

Mer information Carl Borrebaeck, 046-222 96 13 eller 0708-21 83 30. Se också www.createhealth.lth.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera