Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2007

Stort EU-projekt för bättre cancerbehandling

Kraftiga biverkningar och tumörer som inte svarar på behandling är vanliga problem inom cancervården. Karolinska Institutet leder ett nystartat EU-projekt som ska förbättra vården av två vanliga cancerformer.

Lungcancer och hudcancer är två vanliga tumörformer som ofta är okänsliga för behandling med läkemedel. Orsakerna till detta ska nu utforskas inom CHEMORES, ett nytt EU-projekt som ska förbättra framtida behandlingsmetoder av tumörsjukdomar. Projektet samlar 17 kliniker och forskargrupper från 8 länder och leds av docent Johan Hansson vid Karolinska Institutet.

En viktig målsättning med CHEMORES är att förbättra möjligheterna att välja rätt behandling för rätt patient. På längre sikt kan kunskaperna också leda till nya metoder att göra okänsliga tumörer mera känsliga för läkemedelsbehandling. Projektet ska även hitta nya metoder, bland annat genetiska analyser, för att förutsäga vilka personer som löper stor risk att få kraftiga biverkningar av en viss behandling.

EU satsar 8,7 miljoner euro, ca 80 miljoner kronor, under 5 år i projektet. Från Sverige deltar, förutom Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Linköpings universitet och bioteknikföretaget Magnetic Biosolutions.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:

Docent Johan Hansson:
Institutionen för Onkologi-Patologi
Tel: 08-517 736 40, 0704-50 77 16
E-post: johan.hansson@ki.se,

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: Katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera