Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 januari 2007

Patienter med cancer i tunntarmen lever längre än förr

Prognoserna för dem som drabbas av tunntarmscarcinoid har blivit bättre, visar en ny avhandling av Staffan Welin. Patienterna lever längre än tidigare, och återfall går ofta att upptäcka med relativt enkla metoder. Welin försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 9 februari.

Tunntarmscarcinoid är en cancertumör som producerar hormoner. Det är hormonerna som orsakar symptomen, till exempel diarré, ansiktsrodnad, klaffel i hjärtat och astma. Den här typen av tumörer växer långsamt och är ovanliga, vilket gör det svårt att undersöka dem genom stora studier av slumpmässigt utvalda personer.

Staffan Welin har bland annat studerat patienter som genomgått en så kallad radikal operation, det vill säga där hela tumören och en viss mängd frisk vävnad kring den har tagits bort, samt uppföljningen av de här patienterna. 62 procent fick återfall under den tid studien pågick, och den effektivaste metoden för att tidigt upptäcka återfallen visade sig vara en mätning som görs med ett enkelt blodprov. Det här innebär att uppföljningsrutinerna i framtiden kan komma att förenklas, och att man till exempel kan minska antalet röntgenundersökningar.

Patienterna lever längre än tidigare, visar en studie av dem som remitterats till rikscentrat för neuroendokrina tumörer i Uppsala under en femtonårsperiod. Fem år efter remitteringen beräknades 77 procent av dem leva.

– Kombinationen av nya mediciner och operationstekniker ökar överlevnaden, även om inga studier av enskilda metoder har kunnat visa detta, berättar Welin.

Han har också utvärderat hur svårt sjuka patienter svarade på en mycket hög dos av en ny variant av läkemedlet somatostatin analog, och hur medicinen påverkade tumörcellen. I 75 procent av fallen slutade tumören att växa, och hos de flesta patienterna lindrades även symptomen utan några allvarliga biverkningar. Den här metoden kan alltså vara ytterligare ett behandlingsalternativ.

Slutligen har Staffan Welin undersökt en sorts receptorer i tumörcellerna, för att se ifall de nya cancermediciner som hämmar dessa receptorer skulle vara lämpliga att använda på patienter med spridd tunntarmscarcinoid.

– Här finns det skäl att gå vidare och göra behandlingsstudier med de nya medicinerna säger han.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Staffan Welin, 018-611 02 16, 070-662 80 81, e-post: staffan.welin@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera