Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 januari 2007

Andnöd ger ökat beroende hos patienter med lungcancer

Patienter med lungcancer upplever sina svårigheter att andas på olika sätt. Ju värre andnöd patienterna upplever desto sämre förmåga har de att klara sig själva. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Andnöd är en komplex upplevelse för patienter med lungcancer, särskilt när den botande behandlingen är avslutad och patienterna får palliativ vård.
– Hur patienten upplever sin andnöd beror på hur intensiv den är, hur ofta man har andnöd, hur obehagligt man upplever den och hur ansträngande och oroande det är att ha andnöd. Andnöden innefattar både fysiska och psykologiska dimensioner, säger sjuksköterskan Ingela Henoch.

Ju värre andnöd patienterna upplevde desto mer oro, nedstämdhet, trötthet och hosta hade de. Svårare andnöd innebär även minskade möjligheter för patienten att klara sig själv, vilket begränsar det vardagliga livet och medför ökat beroende av andra.
– Andra långsiktiga konsekvenser var existentiella reflektioner som handlade om olika grader av hopp, från att man hoppas, blir osäker, blir alltmer resignerad, och till slut tänker på döden. Patienterna använde flera kroppsliga, psykologiska och medicinska strategier för att hantera sin andnöd, säger Ingela Henoch.

Med tiden försämrades också patienternas livskvalitet.
– Försämringen i livskvalitet berodde mer på nedstämdhet än på andnöd. Nedstämdheten härrör troligen från sjukdomen och dess allvarliga natur och då kan andnöden bli en påminnelse om detta, säger Ingela Henoch.

Avhandlingen visar att en känsla av sammanhang (copingkapacitet) är en viktig resurs för patienterna för att klara av svårigheter. Patienter som upplevde att svårigheterna var begripliga och hanterbara och som sökte en mening i det som hände dem upplevde lägre nivåer av andnöd.
– När vi nu vet att copingkapaciteten betyder så mycket både för patienternas andnöd och deras livskvalitet skulle vi kunna utnyttja kunskapen för att hitta de mest sårbara inom palliativ vård, säger Ingela Henoch.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Avhandlingens titel: Dyspnea experience and quality of life among persons with lungcancer in palliative care

Avhandlingen försvaras fredagen den 2 februari, klockan 13.00, hörsal 2118, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe, hus 2, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ingela Henoch, leg. sjuksköterska, telefon: 031-20 19 82, e-post: ihh_gbg@hotmail.com

Handledare:
Professor Ella Danielson, telefon: 031- 786 60 32, e-post: ella.danielson@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera