Artikel från Lunds universitet
25 januari 2007

EU-anslag till lundaforskningom epilepsi och cancer

Cancer och epilepsi – det är två sjukdomar som påverkar ett stort antal patienter och ger upphov till stora kostnader för samhället. EU startar nu två nya projekt, ett om epilepsiforskning och ett om cancerstamceller. Lunds universitet har fått sammanlagt nära 5 miljoner kr för att delta i dessa projekt.

Stamcellsprojektet bygger på forskningens nyvunna kunskap om att det i flera tumörformer finns små inslag av cancerstamceller. Nya rön tyder på att det är just dessa celler som orsakar tumörernas tillväxt och spridning, och att all effektiv cancerbehandling måste ha som mål att utrota denna lilla grupp cancerstamceller.
Det nya EU-projektet ska inriktas på sjukdomarna akut myeloisk leukemi, akut lymfatisk barnleukemi samt bröstcancer. Lundagruppen, ledd av professor Sten Eirik Jacobsen på Stamcellscentrum, ska bl a försöka karaktärisera cancerstamcellerna hos dessa tumörformer.
Sju institutioner, bland dem universiteten i Oxford och Köpenhamn, deltar i projektet. Det koordineras av professor Claus Nerlov från Europeiska Molekylärbiologiska Laboratoriet i Italien. Både han och en annan forskningsgruppsledare i projektet, professor Tariq Enver från Oxford, är f n gästprofessorer vid Lunds universitet på deltid.

Epilepsi drabbar 1-1.5 procent av befolkningen. Inom Europa är det ca 6 miljoner personer som lider av sjukdomen, vars ekonomiska följder beräknas till över 150 miljarder kr per år. Både genetiska faktorer och utvecklingsfaktorer anses ligga bakom sjukdomen, men dess bakgrund är inte känd i detalj, och inte heller hur olika gener kan försvåra eller förbättra behandlingen av epilepsi.
Den svenska forskargruppen leds av lektor Merab Kokaia från Wallenberg Neurocenter vid Lunds universitet. Gruppen kommer att studera de nervceller som har förmågan att bromsa epileptiska anfall (s k inhibitoriska interneuroner), och hur deras aktivitet kan styras. Målet på lång sikt är att utveckla nya sätt att bota sjukdomen med hjälp av genterapi.
Hela 28 forskningsenheter deltar i projektet, som fått namnet EPICURE. Italien, Frankrike och Tyskland har flest deltagande grupper, men det finns även deltagare från bl a Ungern, Finland och Spanien. Lunds universitet är den enda svenska deltagaren i EU-projektet, vars totala budget är ca 90 miljoner kr per år under en fyraårsperiod.

För mer info om stamcellsprojektet Targeting Cancer Stem Cells for Therapy, kontakta Christina Parknäs, tel 046-222485, e-adress Christina.Parknas@med.lu.se.
För mer info om epilepsiprojektet EPICURE, kontakta Merab Kokaia, 046-2220547 och Merab.Kokaia@med.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera