Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2006

Partiklar dödar – Nya rön i Miljöforskning

Varje år avlider runt 5 000 personer i Sverige i förtid till följd av att de fått i sig för mycket föroreningspartiklar från bland annat trafik och industri. Färska studier visar att mycket små partiklar, nanopartiklar, kan passera lungblåsornas luft-blodbarriär och blod-hjärnbarriären. Det skriver forskare från Lunds tekniska högskola i det nya numret av Miljöforskning, som just kommit ut. Deras forskning visar att luftens partiklar dödar och att partiklar stannar i kroppen.

I Miljöforskning rapporteras också från ett nationellt forskningsprogram som pågått i sex år. Det visar att många människor blir sjuka av luftföroreningarna. Studierna visar att partiklar i luftföroreningar kan orsaka inflammation i kroppen, plötslig hjärtdöd och DNA-skador.

Numrets temarubrik är Miljöteknik kan rädda Planeten.

Miljöforskning kan beställas från Forskningsrådet Formas på adress:

birgitta.bruzelius@formas.se
kerstin.franklin@formas.se

Kontaktinformation
Birgitta Bruzelius
Chefredaktör Miljöforskning
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
Box 1206
Besök: Kungsbron 21
111 82 Stockholm
tel: 08 775 4011

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera