Artikel från Karolinska Institutet
12 december 2006

Inkontinens vanligt problem efter förlossning

Nästan en fjärdedel av alla mödrar har problem med ansträngningsinkontinens ett år efter förlossningen, visar en ny avhandling från Karolinska Institutet. Men trots många fysiska krämpor har nyblivna mödrar bättre självskattad hälsa än andra kvinnor i samma åldersgrupp.

Barnmorskan Erica Schytts har med sin avhandling Women´s health after childbirth tagit ett helhetsgrepp om frågan om hur den fysiska hälsan påverkas av att föda barn. Hennes undersökningar omfattar cirka 2 500 svenska kvinnor som har följts med enkäter från början av graviditeten fram till ett år efter förlossningen. Förutom att kvinnorna fick svara på frågor om fysiska symtom fick de också skatta sitt eget hälsotillstånd på en femgradig skala.

Av avhandlingen framgår att de flesta av kvinnorna besvärades av minst ett symtom under hela det första året och en fjärdedel hade fem eller fler symtom. Till de vanligaste symtomen hörde ansträngningsinkontinens, något som hela 22 procent led av ett år efter förlossningen.

– Det är allvarligt eftersom det är ett problem som ofta blir kroniskt, säger Erica Schytt.

Fetma, förstoppning, att vara omföderska och att vara äldre än 35 år var riskfaktorer för ansträngningsinkontinens medan kejsarsnitt minskar risken. Erica Schytt betonar dock att detta inte ska tas som ett argument för att välja kejsarsnitt eftersom en sådan operation medför andra risker.

Andra vanliga besvär ett år efter förlossningen var trötthet, huvudvärk, nack- och skuldervärk och smärta i nedre delen av ryggen. Smärta från kejsarsnitt, smärta vid samlag och hemorrojder var vanligt efter två månader men hade för de flesta upphört efter ett år.

Trots en del fysiska besvär ville de flesta kvinnorna beskriva sig själva som välmående. På frågan “Hur vill du sammanfattningsvis beskriva ditt hälsotillstånd för närvarande?”, svarade 91 procent “bra” eller “mycket bra” två månader efter förlossningen. När frågan ställdes efter ett år gav något färre, 86 procent, samma svar.

Enligt Erica Schytt är detta bättre siffror än för kvinnor i samma åldersgrupp i normalbefolkningen.

– Antingen blir man frisk av att föda barn eller så föder friska kvinnor barn. Troligen det senare, men en del av förklaringen är nog också att man efter en förlossning upplever starka positiva känslor som gör att man kan bortse från krämpor som man kanske också förväntar sig är övergående.

Hon tror att hennes resultat kan komma väl till användning inom mödravården.

– Det största antalet kvinnor återhämtar sig väl efter en förlossning. Men det finns de som inte gör det och dem är det viktigt att fånga upp. Efterkontrollen vid mödravården, ungefär två månader efter förlossningen, är ett viktigt tillfälle för barnmorskor och läkare att fånga upp kvinnors fysiska problem och andra riskfaktorer för dålig självskattad hälsa, säger hon.

Erika Schytt är barnmorska och klinisk adjunkt vid Kvinnokliniken Landstinget Dalarna och också knuten till Centrum för Klinisk Forskning Dalarna. Hennes avhandling läggs fram vid Institutionen för omvårdnad, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Avhandling: Woman´s health after childbirth. ISBN: 91-7140-896-7

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Med Dr Erica Schytt
Tel: 023-183 56
Mobil: 070-658 07 10
E-post: erica.schytt@ltdalarna.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera